Гражданско Движение ''ДНЕС''

България

Начало / Актуално - България / Страната ни в най-же...
Страната ни в най-жестоката национална катастрофа. Грабежът е тотален – 10 млрд. лв. годишно! Само бул. „Левски“ във Варна 1км. коства 50 млн.лв.!

Страната ни в най-жестоката национална катастрофа. Грабежът е тотален – 10 млрд. лв. годишно! Само бул. „Левски“ във Варна 1км. коства 50 млн.лв.!Уважаеми сънародници,

Нашето притеснение идва най-вече от това, че всички ние, включително и Президентът – единствената институция неподвластна на статуквото, на олигархията, мафията, не осъзнаваме какви са последствията за нашето общество, вследствие властващото беззаконие и убийствената със своите размери корупция.

Този материал е входиран в деловодството на Община Варна на 10.07.2019г. според уговорката с членовете на ПК по корупция, до днес 21.07.2019г. не сме получили отговор за евентуалната среща. В самия материал сме заявили, че впоследствие ще споделим нашата тревога и с цялото българско общество.

На вниманието на Постоянната комисия за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество към Общински съвет Варна

Нашето гражданско сдружение „Съграждане” е регистрирано с решение на Варненския окръжен съд на 10.01.2000г.  Усилията ни през този почти 20-годишен период бяха насочени изцяло в борбата с корупцията. Благодарение на публичността и все още малко останалата некупена преса, успяхме да пресечем престъпни схеми за стотици милиони левове, помогнахме на десетки наши сънародници, спасявайки бизнеса им, включително и домовете.

Уважаеми господа,

Състоянието в страната ни е по-лошо, отколкото може да се каже и напише. Вследствие властващото беззаконие в годините, корупцията взе връх и доби унищожителен характер. За да има реален резултат от нашата среща, предлагаме, да се придържаме единствено и само към фактите и аргументите. Държим да ни запознаете до къде се простират Вашите правомощия. Имате ли волята да докажем, макар и част от истината за ширещата се корупция в Община Варна. Ние не искаме и няма да участваме повече в безсмислени говорилни. Нашите изводи и заключения не са случайни. В дългия период сме сигнализирали прокуратурата и оторизираните органи с над 120 конкретни сигнали по отделните случаи. Нещо повече, за крупни закононарушения в Община Варна сигнализирахме прокуратурата, подкрепено с подписите и печатите на 25 различни граждански сдружения, партийни организации и отделни личности.

Отговорът на всички наши сигнали е един единствен – „няма данни за извършено престъпление”.

С последващите примери ще се убедите и Вие, че корупцията в страната ни и най-вече в Община Варна е минала всякакви граници. Симбиозата община-полиция-прокуратура е бетонирана от години и напълно е обезличила държавността, и това не е случайно!

Трима началници на Окръжно МВР по правило след пенсиониране или уволнение стават зам.- кметове на Община Варна. На възлови места в Община Варна са назначавани оперативните работници, заемали възлови места в Окръжно МВР, които през години осигуряваха надежден чадър, правеха всичко възможно да прикриват истината, смачкат преписките и нито едно разследване не е доведено до край.

Достатъчно е да разгледаме само случая с назначаването на бившия оперативен работник Стойчо Бакалов за директор на Дирекция „ОООР”на когото се възлага да се разпорежда и контролира гласуваните от Общински съвет 2,5 млн. лв. за събаряне и извозване на незаконното строителство. Задачата е възложена отново на нашата фирма „Хидрострой”. Няма да е трудно да се докаже, че само една трета от тези средства са вложени по предназначение, а останалите са присвоени неправомерно чрез съставяне на актове с невярно съдържание, чрез които са усвоени средствата без да е извършена работата. Произволно завишаване на цените над средните  за страната, а и спрямо договорените – 3,4, та и 7 пъти. За доказателство ще представим актове, протоколи, както и над 30 съдебни решения, в които съдът установява, че съставените актове са документи с невярно съдържание, че са усвоени средствата, без да е извършена работата, като ги обяви за нищожни.

Посъветвахме, както и много от другите ощетени по същия повод, инж. Диян Василев Антонов да потърси съдействие от прокуратурата, в резултат получи съответно отговор от С „ПИП” – ОД на МВР Варна, подписано от началник Ал. Сидеров, с копие до прокуратурата, в което го известяват, че извършената от тях проверка не е установила достатъчно данни за извършено престъпление от общ характер.

В заведеното впоследствие дело, по конкретния случай съдът постанови отново, че стойността на акта е завишена точно 10 пъти спрямо реалната.

На г-н. Бакалов се възлагат отново за разпореждане и контрол, гласуваните от Общински съвет, този път, 600 хил. лв. за преместваемите обекти, разделени на 4 транша по 150 хил. лв. за периода 2012-2015г. Още от първия транш 98 374,94 лв. се изплащат на фирмата изпълнител за извършен ремонт на пл. „Независимост”. В доклада на АДФИ по конкретния случай се констатират редица нередности като завишени цени на кв.м, допълнителни позиции, извън заданието, включително, че ремонтът на тротоарната настилка на пл. „Независимост” представлява дейност извън премета на договора, и че въпросният извършен ремонт въобще не е плануван в Община Варна, и най-важното, че не е проведена процедура по ЗОП.  Имаме основания да се съмняваме, че и тези 600 хил. лв. са източени по познатата и описана по-горе схема.

Тези средства са капка в морето на общия фон на милиардите левове, източени и присвоени в Община Варна.

Тук по-важни са принципите, че г-н Бакалов не може да излезе извън общоприетите корупционни норми в Община Варна, другият извод е, че неработещата и корумпирана прокуратура и следствие правят всички възможно корупционните практики като тази, а и други, които ще представим впоследствие, да не влезнат в съда.

Наложително да се запознаят с последствията, хората, които са оторизирани да се разпореждат с публични средства.

Сливенския военен съд на 26.08.2016г. осъди подсъдимия Илиев на 10 години ефективно, конфискация на двата му апартамента във Варна, както и склад, гараж и поземлен имот в регулацията на града, за това, че е съставял актове с невярно съдържание, чрез които са усвоени средства, без да е извършена работата, на стойност 994 896 лв. Осъден е да възстанови въпросната сума плюс 39 795 лв. разноски по делото. За отбелязване е, че съдът постановява въпросната присъда без присъствието на подсъдимия, тъй като е напуснал страната. Аргументите на съда са, че доказателствата са неопровержими и повечето от тях са документални.

Съвсем скоро беше осъдена бившата кметица на малкото градче Ракитово,  Емилия Еленкова, на 4 години ефективно, да възстанови 256 000 лв., както и 11 хил. лв. разноски. Присъдата ѝ е за сключване на неизгодни договори, с които е ощетила общината.

Уважаеми господа,

Искаме да сведем нашата голяма тревога. Уверяваме Ви, ще го докажем с редица първични документи, протоколи, актове и др., че ОП „Инвестиционна политика”, на което ние като данъкоплатци сме поверили за управление и контрол десетки милиарди левове в годините, изцяло е обезличено и служи не на интересите на Общината и гражданите, а на олигархията-мафията. Наложително е да се направи обстойна проверка на звеното за „Инвестиционна политика”, с чиито подписи се източиха неправомерно по примера, посочен по-горе, милиарди левове в годините.

Мнозина от служители във въпросното общинско предприятие, зависимо от продължителността на времето, в което са служили, и най-вече от обема на възложените им обекти за контрол, са подписвали актове,  протоколи и други съпътстващи документи, благодарение на които неправомерно са усвоени не десетки, а стотици милиони левове, без да е извършена съответната работа.

Какви са изводите? Тези хора по право са високо образовани. Те са напълно наясно, че извършват престъпление, и то документално, лесно доказуемо, и могат да попаднат по всяко време под ударите на закона. Изводът е само един единствен. Те са уверени, че мафията е по-силна от държавата.

Ремонтът на ремонта на пл. „Независимост”, започна от първата година след обновяването му, въпреки 17-годишния гаранционен срок. Десетки търгове, според доклада на АДФИ, са извършени не спазвайки ЗОП – предпоставка за източване неправомерно на десетки милиони левове. Най-голям дял от постоянната „каса”, наречена площад „Независимост”, отново получи нашата фирма „Хидрострой”. Завишаване на количество, надписване на допълнителни пера, които не са залегнати в офертата. Без да са доказани и залегнати в договора, се начисляват 10% непредвидени разходи. Според заключението на доклада на АДФИ, цената за ремонта на настилката на площада е увеличена 2,5 пъти, като от 37,19 лв./кв.м. твърдо договорена цена, нараства на 90,98 лв./кв.м. без ДДС. Разбираемо, от 10 млн. лв., ремонтът вече ни струва 25 млн. лв.  

Стряскащи са резултатите, след като най-после, благодарение на журналистите Сашо Диков, Веселина Томова и др., ползвайки се от ЗДОИ, получихме документацията на два обекта, ремонта на „Морската градина” на стойност 2 млн. лв, както и реабилитацията на  пътя Варна-Златни пясъци от ВИНС до кръговото на „Почивка” на стойност 8 млн. лв., изпълнявани, разбира се, отново от нашата фирма „Хидрострой”. Чрез лабораторията на АПИ извършихме сондиране (вземане на проби) от преасфалтираните алеи на Морската градина. При осредняването от 17 взети проби на дебелината на новоположения асфалт по относителното тегло се получава, че вложеният асфалт би трябвало да бъде 2952 т, а е актуван и изплатен 3813 т, или 861 т асфалт са актувани, усвоени, но неизвършени.

Освен това цената на асфалта е завишена с 30%, тъй като господата са си издействали правото, цената на асфалта да се определя, представете си, със заповед на управителя на фирмата изпълнител.

С редица манипулации, операции, които включват в цената няколко дейности, умишлено се разделят неправомерно, като се актуват в различни протоколи, чрез което цената първо се дублира, второ, се увеличава многократно, а в много от случаите самата дейност въобще не е извършена. Вследствие на такива манипулации цената за 1м2 изкоп стига 107 лв., което ще рече 5 пъти повече. Попадаме на актове за превоз на строителни отпадъци, че цената на 1 км превоз ни струва 100 лв.  Още по-голяма е злоупотребата, че в 21-ви век ни заблуждават, че 800 куб.м. изкопни работи са извършени и натоварени на ръка. При наличието на универсална механизация, никой вече от десетилетия не товари и една количка на ръка. Не по-малък е проблемът с нецелесъобразното изразходване на средствата. 100 хил. лева са похарчени за автоматизирано поливане на главната алея на „Морската градина”, включително и Слънчевия часовник пред главния ѝ вход. Вече 4 години, нито един варненец няма да потвърди, че тази система някога е работила.

Всеки един посочен пример е част от схема, която масово се прилага при всички ОП.

Въпреки направените две обстойни проверки , ние не открихме нито една сонда, от която да взета проба, необходима за лабораторните изследвания при въвеждане на обекта в експлоатация. Касае се за  първокласен път –  пътната отсечка от „ВИНС” до кръговото на „Почивка” плюс преасфалтирането на Морската градина. Това са 120 000 кв.м преасфалтиране, за които трябва да има най-малкото 60 сонди. Ето защо предлагаме този път да направим съвместна комисия с Вас и извършим, макар и за трети път, проверка за наличие на взети проби. Ако се потвърди истината, че обектите са приети формално, без необходимите проби, ще е най-голямото доказателство до къде се е разпаднала държавността ни.

Уважаеми господа,

За борбата с корупцията разбираме единствено от пиар (ПР) акциите в Ракитово, Костенец, Неделино, Червен бряг, Златица и др. малки населени места, чиито бюджет е по-малък от изразходваната минерална вода в администрациите на големите общини. Защо не се предприемат никакви мерки, там където се съсредоточават, съответно присвояват милиарди левове като София, Пловдив, Варна, Бургас и др. големи градове?

От посочените впоследствие примери по безспорен начин ще се потвърди, че реално над 10 млрд. лв. годишно се присвояват неправомерно чрез т.нар. „обръчи от фирми” от партийно – политическата олигархия, мафията.

Да се твърди, че в страната ни се спазва ЗОП, че е налице конкурс, е просто несериозно. Съвсем умишлено обществените поръчки се обявяват на принципа на прогнозна цена, индикативна, договорена, или на принципа – колкото, толкова. Липсват изготвен работен-технически проект, количествената и стойностна сметка, а оттам и твърдата договорена стойност, необходима за обявяването на търга. Това се прави съвсем преднамерено, благодарение на което, безконтролно стойността на обществената поръчка се завишава 2-3 пъти, спрямо реалната. Като по правило, конкурсът се печели безпроблемно от „нашата” фирма.

Ще изброим убийствени примери в тази посока.

С поредната измислена схема на т.нар. „конкурс за обособени позиции” отново нашите подставени фирми, а именно „Хидрострой”, „ИНЖСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ” печелят конкурса за общо 50 млн. лв. След усвояване на няколко милиона лева, договорът се прекратява, разбира се, незаконосъобразно. Сключва се нов договор със същите фирми, при същите условия, за същия период, като сумата вече нараства на 140 млн. лв. Въпреки голямата обществена реакция, господата не се спряха пред нищо и проведоха поредния манипулативен търг по същата схема, със същите хора, този път за 300 млн. лв. за периода от 2012-2016г. Обсебиха почти 90% от ресурса на Общината, отделен за ремонти и строителство. За незаконосъобразността при обсебването на тази огромна сума от 440 млн. лв. е направена констатация в доклада на Сметна палата. А АДФИ констатира, че проведените по този начин няколко обществени поръчки са в разрез не само със ЗОП, но и с Директива №2004/18 на ЕК. Освен това, финансистът на Общината по това време, г-н Стоев, който няколкократно е удостояван със званието „Финансист на годината”, заявява в публичното пространство: „Мен ме отстраниха деликатно, защото не бях съгласен с този брутален, пладнешки грабеж. А зам.-кмета по финансите доц. Борисов, тогава, сега професор, заявява: „Напускам, не искам да съм съучастник, в Община Варна стават страшни неща!”

За отбелязване е, че след като се обсеби незаконно и последния транш от 440 млн. лв., разбира се, прикривайки се съвсем умишлено зад лобисткия закон или колективното решение на Общинския съвет, вследствие установения му акт за административно нарушение по случая, един от основните идеолози Валентин Вълканов сменя попрището си от Управител на ОП „Инвестиционна политика” го връщат отново за управител на „ВиК Варна”.

Ако имаме работеща прокуратура и разследване, и делото се възложи на такъв достоен и морален съдия като по-горе споменатия полк. Воля Петров Кънев от Сливенския военен съд, който осъди на 10 години ефективно и конфискация на имуществото на подсъдимия Илиев по дело, в което е доказана злоупотребата и за последния заграбен лев, Ви уверяваме, че по безспорен начин ще се докаже, че от 440-те млн. лв, само 240 са вложени по предназначение, а 200 млн. лв. са присвоени, откраднати.

В актовете за установяване на извършени СМР ще срещнем – превоз на строителни отпадъци 448 лв./м3, а ще ви представим редица актове, за твърдо договорена стойност с Общината, че превозът е 11,10 лв./м3, или разликата 44 пъти. Ще срещнете актове, в които дебелината на изписания асфалт е 45 см или 1080 кг/м2. Огромни суми се източват с безпричинното прилагане на 10% непредвидени разходи. Без основание масово се завишават цените 3, 4 пъти, та и повече над средностатистическите, а и договорените. Ще срещнете актове с 22 лв. часова ставка. За една и съща работа, по едно и също време, „Хидрострой” работи с 10 пъти по-висока цена от останалите изпълнители. Показателен е примерът с пл. „Независимост” и завишените 2,5 пъти цени. Огромни са присвоените суми от завишените цени на асфалта, тъй като са добили право сами да определят цената му.

Това е само една малка част от вратичките, чрез които се източват неправомерно колосални средства.

Те нямат никакви проблеми при реализацията на тази си престъпна дейност, тъй като ОП „Инвестиционна политика”, което би трябвало да извършва контрол и защитава нашите интереси, се е превърнало, едва ли не, в поделение на „Хидрострой”. Тук ще вметнем само, че редица граждани заявяват, че в звеното за „Инвестиционна политика” в Община Варна умишлено се назначават и хора в напреднал стадий на раково заболяване, които да узаконяват с подписите си крупни злоупотреби, като посочват писмено и конкретни имена.

„В Община Варна стават страшни неща”, заявява зам.-кмета по финансите проф. Борисов. Страната ни е феодализирана до най-малкия отдел, до най-малкото звено. Всичко това важи с двойна сила за Община Варна. И петте обществени поръчки в здравната дирекция в Община Варна се печелят от подставената фирма „Весела” ЕООД. Принципът е един и същ. Срокът за изпълнение, който предлагат, е 4-5 пъти по-малък от обявения в търга, а и от технологичния. Гаранцията 20-30, а при най-голямата поръчка от 5 млн. лв. дават и 70 години гаранция. Управителят и целият персонал ще Ви кажат, че още първата зима паднаха таваните на три класни стаи. Покривната изолация при първата буря беше свалена на земята. По този начин се отстраняват фирми, които дават реална или 2 пъти по-ниски цени.

Търси се шестата поръчка. Сключва се договор с Държавна агенция по горите, с което се получава разрешително за поставяне на временен сглобяем обект, който да служи като образователен център за деца в неравностойно положение. При закупуването и сглобяването на такъв обект няма как да се освободят и присвоят съществени средства. Това е причината господата да си позволят да  построят монолитна сграда с железобетонна конструкция. Тъй като обектът е незаконен, служител от Общината отказва да издаде разрешително за прокопаване и свързване на обекта с канализация, електрификация и вода. Комисия от трима човека, начело с зам.-директор на ОП „Инвестиционна политика” тогава- Христо Иванов, който сега е зам.-кмет по строителството, издават акт 16 и на практика въвеждат обекта в експлоатация без вода, ток и канализация. Обектът се изоставя и разграбва до основи. Фирмата „Весела” ЕООД осъжда Община Варна, съответно всички нас, да заплатим 900 хил. лв. Поръчката, според констатацията на АДФИ, е спечелена отново чрез рекорден срок за изпълнение от 45 дни и 21 години гаранция, а реално се изпълнява с просрочие от 290 дни, за 2000 лв./м2 при средно 700 лв./м2 за страната при такъв вид строителство. Неустойката от 72 000 лв. за просрочието, както при всички останали обекти, не е потърсена от Общината.

Още по-гротеска е картината в общинските предприятия. Управителят на „ВиК”, по-горе споменатият Валентин Вълканов, оглавяващ преди това ОП „Инвестиционна политика”, го е феодализирал напълно. Съвместно с настоящият зам.-кмет по строителството Христо Иванов, през целия преход заемат възлови места в Община Варна и са в основата на всички корупционни схеми.

Милиарди левове се източват като съвсем съзнателно се използват незаконосъобразните решения на общинските съвети, както и впоследствие узаконяването им чрез налагането на актове за административни нарушения на вносителите. Това е основната причина общинските ни съвети да се превърнат на практика в търговски дружества.

Публично-частно партньорство, чрез която схема в Община Варна се обсебиха над 120 престижни имоти от приближени фирми на властимащите, на принципа отново „кон за кокошка”.

Общината дава необходимите имоти срещу построяването на детски градини, училища, спортни съоръжения, кметства и др. Във всичките си констатации за всеки един от десетките обекти АДФИ заявява, че сделките са вследствие незаконосъобразно решение на общинския съвет, въпреки писмените предупреждения до кмета и Председателя на Общинския съвет от правния отдел, че по Закона за общинската собственост сделките по публично-частно партньорство са незаконосъобразни,  освен това се констатира, че не е спазена процедурата по ЗОП, и че над 65 млн. лв. за оборудването, обзавеждането и благоустрояването на въпросните обекти са възложени без решение на Общинския съвет и без търг, на цени, предложени от изпълнителите.

Какво по-голямо доказателство за наличието на симбиозата, а оттам и осигурения, надежден чадър. Папките от ревизионния акт седяха с години на дивана срещу младите следователи на окръжно МВР.

В същото време осъдихме кметицата на Ракитово за 250 хил. лв. на 4 години.

Произволът не спира дотук. Една от най-приближените фирми, която обсебва над 25 престижни общински имота, в два от случаите общинските имоти са по-скъпи от новостроящите се обекти.

В единия случай се намалява оценката на имота с въпросната сума, а в другия случай стойността на строящия се обект се завишава с 10% непредвидени разходи. Или дотираме нашата фирма със скромната сума от 1 млн. 134 хил. лв. АДФИ констатира, че е незаконосъобразно, и че бюджетът на Общината е ощетен с 1 млн. 134 хил. лв. При тази дотация, новопостроеното училище „Васил Левски” в кв. „Аспарухово”, което ни коства над 5 млн. лв. дотука, въведено в експлоатация през 2012г., тази година училището е необитаемо, а децата са разставени из целия град. Причината е протестът на родителите, вследствие констатацията на строителния инженер Конов, че цялата конструкция на училището е поддала, напукана и провиснала, че не спазен при изпълнението инженерния проект, много от колоните и гредите са изпълнени с по-малки размери от предвидените по проект, а някои от тях въобще не са изпълнени. Сумата за реконструкцията, разбираемо, ще надхвърли отново милион и половина. Тази фирма построи и четири детски градини. Не излагаме ли на риск стотиците деца, обитаващи въпросните сгради.

Тук е мястото да кажем, че поради липса на всякакъв контрол, обществото ни губи милиарди левове от некачественото строителство. Разпадат се още първата година километри от новопостроени тротоари и бордюри. Новото пътно строителство се ремонтира още на втората година.

При АМ „Марица” се отделиха 51 млн. лв. отново без търг за ремонт на постоянно пропадащото трасе. Показателно е, че падна топлоизолацията на над 40 новосанирани сгради по правителствената програма и нито една на хилядите санирани сгради по стопански начин и най-вече от предприемачите. Падна оградата по границата, падат покривни изолации и фасади, а отделяме стотици милиони за авторски контрол, строителен надзор, инвестиционен контрол и др. В същото време, не кой да е, а председателят на Националната строителна камара, както и управителя на АПИ задават въпроса на президента и го упрекват в некомпетентност, че нямало връзка между качеството на строителството и корупцията. А с посоченото от нас по-долу дело, съдът доказва, че 82% от средствата, отделени за дадената обществена поръчка, са присвоени от мафията, а с 18% от средствата трябва да изпълним, и то с качествени материали и професионален труд, въпросния обект.

Грабежът е тотален във всички посоки. Определени, т.нар. бизнесмени, а на практика брокери, които гравитират до познатите партийно – политическите групировки, печелейки безпроблемно обществени поръчки за десетки, та и стотици милиони левове, без да си мръднат пръста, като възлагат изпълнението на подизпълнители. Някои от тях нямат и един назначен работник.

В потвърждение е Определение №3 от 20.02.2013г. по ЧНД №3/2013г. по описа на Военен съд Варна с председател на съдебния състав полк. Николай Петков Ненов. Съдът установява редица закононарушения, едно от които е, че по договор няма право да се отдава на подизпълнители. Също потвърждава всичко това, което казваме дотук – че първата от трите обществени поръчки брокера взема 60% от стойността, във втората 67%, а в третата ОП, представете си 82 %, а подизпълнителят трябва да изпълни обекта само с 18 % от предвидените и отпуснати средства. Няма да затъваме в цифри, ако тук става въпрос за 4 млн. лева, то в следващата същият брокер печели от същото военно ведомство поръчка за обект „Преустройство на Почивен дом Пампорово”, този път на стойност 24 544 809.81 лв. прилагайки буквално като под индиго гореспоменатата схема. Присвояват се 16 млн. лв., без да си е мръднал пръста, дори не се е разплатил с подизпълнителите, които са завели редица дела, при които се установява, че фирмата посредник е офшорна, и пият студена вода.

В потвърждение в. „Банкер” в статия за проекта за „Интегриран воден проект за Русе” на стойност вече 114 милиона лв. описва част от схемите, приложени в горните случаи.

Това не е изолиран случай, а масова практика, явление, с което господата източват милиарди левове. За преместването на двата ЖП коловоза на Стара гара Варна ОП не се печели и възлага на единственото специализирано държавно предприятие в страната ДП”ТСВ” Поделение Варна, което се намира само на 5 километра от обекта, а се възлага отново на „нашата” фирма „Хидрострой” ЕООД, която от своя страна възлага поръчката на въпросното държавно предприятие. И тука на практика Велико Желев прибира 3 млн. лв. от отпуснатите за целта 6.5 млн. лв.

Печели и обявената ОП за енергийна ефективност на обществени сгради в Троян и отново прибира лъвския пай без работа, а останалите 50% дава на подизпълнители. Така окончателно ограбихме и убихме средния и малък бизнес.

С връщането на власт на Бойко Борисов с третото си правителство, корупцията доби неимоверни мащаби.

Съдете сами. На практика той отмени, макар и формални, търговете по ОП, преминавайки на принципа на договарянето, а при него неизменен изпълнител е нашата фирма, и разбираемо, цената се определя на принципа „колкото – толкова”. Отмени се и напълно законния търг за Спортна зала, при твърда договорена стойност 7,5 млн.лв., спечелен от фирма, която е специализирана в този вид строителство, като се възложи отново на нашата фирма „Хидрострой”. По закон при договарянето фирмата изпълнител няма право да наема подизпълнители, но тъй като е специализирана в пътното строителство 80% от работите са извършени от подизпълнители. Всякакви опити, не само от нас, да получим достъп до информация, каква е стойността на ремонта на Спортна зала – Варна, категорично се отказва. Не помогнаха и 6-те представени от нас решения на Върховния съд, който постановява, че Община Варна превишава правата си, издигайки се над закона, и че е длъжна по закон даде исканата от нас информация. Не помогнаха и препоръките на омбудсмана Мая Манолова.

Съвсем умишлено, за да се манипулира обществото и оправдае огромната цена за ремонта на „Спортна зала”, министър-председателят, както и министърът на спорта Кралев заявяват многократно в пресата, че високата цена се налага заради поддалите основи, че „този коптор” щял да падне и се рискувал живота на хиляди хора, което не отговаря на истината. За сметка на това цената на Спортна зала се утрои спрямо началната цена на спечеления търг. В случая става въпрос за огромна злоупотреба за присвояване на десетки милиони левове

По същия начин, също без търг се отдаде ремонта на 500м. от „Аспарухов мост” за 7 млн.лв. или 14 000 лв. на метър, като се  подмени настилката, изолацията, допълнителна мантинела, козметични ремонти на тротоарите и конструкцията – нещо което може да се остойности по всяко време. Ще видите отново, че схемата и тук е спазена.

Отново без търг, отново на принципа на договарянето, и отново с нашата фирма „Хидрострой” се възлага най-големия проект до сега във Варна – реконструкцията на бул. „Васил Левски” на стойност поне до сега 133 млн. лв.

Като отделим част от средствата за отчуждаване, събаряне, извозване и ремонта на съществуващата отсечка от 1900м от стадион „Спартак” до бул. „Приморски”, оказва се, че постоянно тиражираното, че новостроящата се отсечка е 3 км, не отговаря на истината, а е точно 2 км и 200м, което ще рече, че 1 км ни коства вече над 50 млн.лв., или 5 млн. лв. на 100 м.

За сравнение най-скъпото пътно съоръжение до сега, преминаващо през пресечен терен, е АМ „Люлин” с 19 км дължина, през което са прокарани 1260 м тунели, 6000 м виадукти с 42м височина, 26 моста, три пътни възела, като са направени 2023 изливни пилота, всичко това възлиза на 18 млн. лв. на 1 км, което ще рече почти 3 пъти по-евтино.

 Никой не трябва да се заблуждава, че колкото и да е сложен обектът, по всяко време могат да се докажат всичките видове работа и количества,  няма скрити и нескрити работи, стига да има воля. Ние имаме представа за реалните количества. Цените са утвърдени и не е трудно, макар и по уедрени показатели, да се докаже, че в случая става въпрос отново за колосална злоупотреба от не по-малко от 50 млн. лв. Не трябва да се учудвате от голямата сума, това е просто наложената норма, която се прилага при всички обществени поръчки в цялата страна, най-вече в големите градове, като София, Варна, Пловдив, Бургас и др. Ресурсът се обсебва чрез десетина т.нар. „обръчи от фирми” и се преразпределя между няколко олигархични кръгове. Тези огромно заграбени средства се изнасят в офшорни зони и се купуват имоти в престижни столици и ривиери. Обезкървява се икономиката ни, в същото време затъваме в дългове, заробващи поколенията след нас, това е и основната причина за наложения геноцид върху собствения ни народ, който е затънал в мизерия и буквално измира.

Ще се убедите, че злоупотребата при строежа на бул. „Васил Левски”, а и другите посочени примери бледнеят пред злоупотребите с Европейските фондове. И тук т.нар. „обръчи от фирми” обсебиха 90% от ресурса.

Ще приведем засега само един пример, изпълнен отново от „Хидрострой”, като ще прикрепим и конкретно нагледна, допълваща илюстрация. Твърдим, че това е масова практика. В най-добрите случаи една-трета от средствата се влага по предназначение, а два-трети се присвояват. Еднопосочната 380 метрова отсечка с две платна и тротоари от по 1,80 м ширина от двете страни, с напълно готово трасе на ул. „Царевец” по Оперативна програма „Регионално развитие” ни струва 4 764 684,78 лева. За сравнение Лот 2 Стара Загора – Нова Загора на АМ „Тракия” с 6 платна, двуметрова разделителна ивица, 4 мантинели, канавки и баражи за животните от двете страни, хиляди кубици изкопни и насипни работи за изграждане на трасето, като във всеки лот по правило влизат и няколко подлеза, надлеза, отбивки и други пътни съоръжения, цената на 1 км е точно 3 468 377,35 лв. без ДДС. На Лот 3 Нова Загора – Ямбол цената е 3 127 282,91 лв. без ДДС, а Лот 4 Ямбол – Карнобат цената е 3 545 150,16 лв. без ДДС.

Оставяме на Вас да пресметнете за каква колосална злоупотреба става въпрос. Твърдим, че ефектът преекспонираните Европейски фондове за страната ни е нищожен. След десетките сигнали, не само до прокуратурата, а и до Европейските институции, включително ОЛАФ, не се вземаха никакви мерки, нямаме друго обяснение, освен да подозираме, че част от неправомерно заграбените средства се връщат в онези персони, от които зависи отпускането им.

КОРУПЦИЯ

 С конкретно приведения пример можем да влезем в книгата на рекордите на „Гинес” за най-скъпата пътна отсечка в света.

Не само с приведените примери дотук, а и с последващите, ще се убедите, че държавата ни е напълно разграден двор.

Вижте до къде води липсата на всякаква законност.

При прогнозна цена на държавните експерти, че 60 км отсечка от Ябланица до град Плевен ще ни струва 434 млн. лв., а беше възложено на принципа на договарянето за 800 млн.лв. Касае за разлика от 366 млн. лв. Спомняте си, че през 2015г. благодарение на публичността и реакцията на обществото поръчките бяха анулирани.

При Лот 2 от 23 км с прогнозна цена 168 лв. бе отдаден за 277 млн. лв. или разлика от 110 млн. лв.

Отсечка от 35 км е с прогнозна цена от 266 млн. лв., а е отдадена за 450 млн. лв. Разлика от 184 млн. лв.

Тези държавни специалисти не измислят произволно тези цени, а работят по уедрени показатели на база дължината на отсечката или лота, нейния релеф чрез тахиметричната снимка за евентуалните изкопни и насипни работи и с точност установяват колко подлези, надлези, виадукти, тунели евентуално, отбивки и др. съоръжения ще влязат в строежа, така че цената е на 90-95% близка до реалната.

Имаме не един или два случая при истински проведени търгове, които се печелят на цена по-ниска от прогнозната.

Всеки следващ пример е потвърждение на утвърдените престъпни схеми.

Двата милиарда, отделени от оскъдицата на българина за санирането, се обсебиха отново единствено и само от властимащите и техните любовници. Цените се определяха произволно 240-280, та 320 лв./м2, което ще рече два и половина, три пъти над реалната костваща цена. Показателно е, че след като се повдигна въпроса и това стана публично достояние, се проведоха вече истински търгове, налице беше конкуренцията и в много градове, най-вече в Хасково, в което се проведоха 10-12 обществени поръчки, цената на м2 падна на 98 до 107 лв./м2, което по безспорен начин доказва, че половината средства, или повече от 1 млрд. лв. от отделените за санирането отново и тук се откраднаха.

Ако дотук говорихме за 200-300% корупция, то при присвояването на общинските и държавните имоти ще срещнем разлика 20-50, та и 100 пъти в ущърб на обществото.

Не беше ли цинизъм, не беше ли гавра с цялата ни държавност,  не се ли подлага на изпитание търпението на българския народ, когато т.нар. „дупка” във Варна се продаде за 43 млн. и 300 хил. лв. или по 15 хил. лв./м2?

Никой не попита, най-вече прокуратурата, на каква стойност този общински имот беше присвоен от г-н Гергов. Случайно ли беше пропуснат срока от Общината да внесе сумата от 6800 лв., след вдигането на уставния капитал, с което г-н Гергов стана мажоритарен собственик. Защо не се провери на каква цена са устойностявали въпросните оценители държавните и общински имоти? По каква методика? Защото разликата в оценките в много от случаите ще надхвърли дори и 100 пъти в ущърб на обществото.

Не по-малко престижен от въпросната „дупка”, този път, държавен ПИ от 1 160 м2 на пазарчето в „Чайка” на 150м от „Делфинариума” и на още толкова от плажа, се продаде на по 60лв./м2, при застрояване 8 етажа с 60% плътност. Днес новопостроеният обект се продава по 4000 лв./м2, а се присвои за 250 пъти по-ниска сума от въпросната „дупка”.

Община Варна прави апортна вноска от 136 дка за 35% дялово участие в стадион „Варна”, оценени на 90 хил. лв./дка. Сдружението „Химпроект” впоследствие продаде 14,5 дка за 18 млн. 300 хил. лв., което ще рече, че е оценено на 14 пъти по ниска цена от реалната. Могат да се приведат  стотици, стотици примери как определени персони се обогатяват за наша сметка.

Наложително е да се извърши проверка на всички онези сделки, които се изповядват в последните два дни на годината. Това са най-корупционните изповядани сделки. Ще видите какви престижни имоти се присвоиха в централната част, широкия център и най-вече парцели в приморския парк, пренебрегвайки всякакви закони.

Уважаеми сънародници,

Та нима не виждаме, че пред очите на всички ни обществото ни се разпада, майка България си отива?

Страната ни е доведена до най-жестоката национална катастрофа, несравнима с останалите нито по социално-икономическата разруха, нито по дадените жертви. Този разпад не е случаен, той е добре организиран и дирижиран. Той не обслужва само нашите престъпни безродници, а и чужди нам геополитически и имперски интереси. Страната ни с всеки изминал ден губи своя суверенитет. Трябва да го кажем отново, и то на висок глас, че организираната престъпност у нас е на най-високо правителствено ниво.

Тя е немислима, без подкрепата и пряката намеса на министър-предс<

107219