Гражданско Движение ''ДНЕС''

Водещи новини

Начало / Актуално - Водещи новини / СТЪПКА... ПО СТЪПКА....
СТЪПКА... ПО СТЪПКА...

СТЪПКА... ПО СТЪПКА...Във връзка със започналите на 15 февруари т.г. обсъждания на предложенията за изменение и допълнение на Закона за енергетиката от Народното събрание, Гражданско движение „ДНЕС” се обърна поименно чрез писма до членовете на ресорната комисия. 

В писмата ДНЕС напомня че в края на 2010 година на основание Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление внесе в Парламента 13 искания от Инициативата „Срещу произвола на монополите”, придружена от подписите на над половин милион български граждани. 

ДНЕС заявява своето желание за присъствие на заседанията на комисията и предлага с цел по-висока ефективност и резултатност в работата й да се сформира съвместна работна група с участие на представители и експерти от Движение „ДНЕС” – гаранция,  че исканията на стотиците хиляди граждани ще бъдат взети под внимание и изпълнени! 

Като част от гражданското общество, ДНЕС счита за свой дълг да информира българските потребители за това как всеки един от народните представители от комисията ще гласува за изпълнението по 13-те искания от Националната подписка. 

„Споделяме с Вас искрената си увереност, че по време на обсъжданията на Проекта на ЗИД на Закона за енергетиката не само ще бъдем заедно, но и заедно ще защитаваме интересите на нашите съграждани”, се казва в писмото на ДНЕС до народните представители. 

Прилагаме писмото до председателя на Комисията по икономика, енергетика и туризъм Мартин Димитров, както и исканията на ДНЕС, внесени с националната подписка. 

Исканията на ДНЕС, внесени с националната подписка

Писмото до председателя на Комисията по икономика, енергетика и туризъм Мартин Димитров 

15.02.2012 г.  

На 15.02.2012 г. от 14:00 ч. в зала „Изток” на Народно събрание, в открито заседание на Парламентарната комисия по икономическа политика, енергетика и туризъм бе представен за обсъждания законопроекта за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, № 202-01-4, внесен от Министерски съвет на 23 януари 2012 г. за първо четене, на което присъстваха и представители на гражданско движение ДНЕС. 

Заседанието започна с близо 2 часа закъснение, поради удължаване на времето на предходното пленарно заседание. Поради напредналото време, обсъжданията бяха прекратени до следващото заседание на комисията, когато ще продължат отново, и всички участници, вносители и гости ще имат възможност да вземат отношение по внесения законопроект с въпроси, мнения и съображения.

22.02.2012 г. 

На 22.02.2012 г. от 14:00 ч. в зала „Запад” на Народното събрание се проведе заседание на Парламентарната комисия по икономическа политика, енергетика и туризъм. Министър Трайчо Трайков продължи представянето на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за енергетиката като т. 1 от дневния ред., и след това се пристъпи към обсъждане на законопроекта. Председателят на комисията Мартин Димитров  даде възможност на всички гости да изразят своето мнение, становище  или да отправят въпроси, към вносителя на законопроекта, преди да  даде думата на членовете на комисията . Нашият представител Анжелика Цокова – член на координационния съвет  на гражданско движение ДНЕС и представител на националната гражданска инициатива „Срещу произвола на монополите” запозна присъстващите с историята на подписката, подкрепена от над 700 хиляди български граждани и внесена в Народното събрание на 22.12.2010 г., заедно с 13 искания и предложения на гражданите за законодателни промени в областта на енергетиката. Основният акцент бе поставен върху някои наши конкретни предложения, които до този момент не са залегнали в проектозакона за изменение и допълнение на закона за енергетика, а именно: 

  1. Да се ускори въвеждането на автоматизирани системи за обективни оценки на качеството на доставяната енергия и на системите за пренос и разпределение;
  2. Да се въведе картова предплатена услуга за консумация на електрическа енергия.
  3. Да се премахнат всякакви такси за регистрация на абонати или при промяна титуляри на партиди и др. подобни, представляващи скрито увеличение на цената на монополната услуга
  4. Да не се въвежда такса ” Електромер” и „Водомер”
  5. Да има възможност за прекратяване на договорните отношения с „Топлофикация”, без последващи плащания и такси от потребителите; 

Тя посочи да се търси принципно и трайно разрешаване на проблемите с топлофикационните дружества, чрез разработването и включването на адекватни текстове в глава Топлоснабдяване, които до този момент не са предвидени и заложени в  проектозакона за изм. и доп. на закона за енергетика. 

Анжелика Цокова призова народните представители да положат всички усилия за да защитят интересите на потребителите, вземайки предвид факта, че гражданите не желаят да плащат за услуги, които не са потребили и да изпълнят максимално предложените искания на гражданите. 

При разискванията законопроектът срещна активна съпротива от страна на опозицията. Иван Иванов от ПГ на „Синята коалиция” повдигна фундаменталния въпрос за независимостта на ДКЕВР. Той напомни, че с новия законопроект не са спазени препоръките на Съвета на Европейския съюз и предложи народните представители да се съсредоточат в разработването на текстове, които да осигурят пълната независимост на регулаторния орган. 

Петър Димитров от ПГ на „Коалиция за България” счита, че с предложения законопроект не се измъкваме от монополизма и не се дава възможност цените да паднат чрез конкуренция. Съгласи се, че ДКЕВР е бил зависим, остава такъв и ще остане зависим от волята на изпълнителната власт и с новия законопроект за изменение и допълнение. Посочи, че народните представители от неговата група няма да подкрепят закона, но ще гласуват въздържали се, заради предвидените  санкции на ЕС. 

Рамадан Аталай от ПГ на ДПС изрази мнение, че ДКЕВР в този си вид и състав няма как да заработи и да  се справи с това натоварване. В тази връзка предложи между 1-во  и 2-ро четене да се разработи цялата глава в роектозакона, уреждаща правомощията на Комисията. Постави въпроса дали е транспонииран 3-тиа либерационен пакт както трябва или частично? Посочи, че няма да подкрепят проектозакона, но ще се въздържат, за да може с ясно съзнание мнозинството да внесат политика в този закон. 

Председателят на комисията Мартин Димитров изрази мнение, че със закона трябва да се даде повече конкуренция  и повече възможности. Важно е да не бъде  продължен  монопола в газовия пазар. В тази връзка, той изтъкна, че желае да получи проект на новия договор за доставка на газ от Газпром, който се подготвя, за да може да се анализира от народните представители в комисията и  да се постигнат едни по-добри условия. В отговор, той получи уверението от министър Трайчо Трайков, че ще получи достъп до проекта на договора за доставка на газ и народните представители ще имат възможност да се запознаят с него. 

След приключване на обсъжданията законопроекта за изменение и допълнение на закона за енергетика бе гласуван и приет на първо четене от народните представители  с 11-ЗА, 1- Против и 6- Въздържали .


1714