Гражданско Движение ''ДНЕС''

Водещи новини

Начало / Актуално - Водещи новини / СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПА ОТ...
СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПА ОТЛИЧИ УСИЛИЯТА НА „ДНЕС” ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ХОРАТА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПА ОТЛИЧИ УСИЛИЯТА НА „ДНЕС” ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ХОРАТА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ67 000 граждани в 31 приемни на „ДНЕС” за две годининад 200 са  заведените дела срещу монополите, 80% от тях са спечелени

105 доброволци - юристи всекидневно консултират в цялата страна  безплатно гражданите по всякакви проблеми,  2О са мобилните  приемни подпомагащи хората в неравностойно положение

 

Дейността на Гражданско движение „ДНЕС” вече и на уеб платформата на Съвета на Европа -  Responding Together: "Протегнатата ръка". На нея обстойно са отразени дългогодишните усилия на доброволците от приемните на „ДНЕС” за лица в неравностойно положение и за хора с увреждания.

 

В материала подробно се разказва, че Гражданско движение " ДНЕС"  - Общество срещу произвола,  има за цел да възроди традиционните български ценности - трудолюбие ,  патриотизъм ,  почтеност,  уважение към семейството , толерантност и стремеж към образование.

 

За „ДНЕС” е важно, че към приемните се насочват все повече хора с увреждания, намалена подвижност, с хронични заболявания, самотни родители, многодетни семейства, жертви на насилие, самотни възрастни хора… Така движението изпълнява своята основна роля – чрез своите местни организации от доброволци да подпомага гражданите в разрешаването на техните проблеми.

 

Приемните на Гражданско движение "ДНЕС" отговарят  на острата необходимост от правни, социални, административни услуги на най-нуждаещите се членове на българското общество. Екипите от доброволци-юристи предоставят не само правна защита  за хората с увреждания , но и подготвят законодателни инициативи в тяхна подкрепа.

 

Това, което преди три години мотивира „ДНЕС“ да организира гражданските си приемни в София и в страната, е огромната вълна от социално недоволство срещу монополите. През 2010 г. движението организира националната гражданска  инициатива "Срещу произвола на монополите", в която се включиха 700 хил.граждани. Десетки хиляди оплаквания са получени в "ДНЕС" от всички краища на страната, заведени са хиляди дела, повечето от които вече са спечелени. Горди сме, че не малка част от гражданите, които са пострадали от произвола на монополите и мобилните оператори работят като доброволци за каузата на движението. В същото време обаче, до този момент няма съдействие и не е проявен  интерес, нито има адекватни реакции от страна на компетентните държавни органи.

 

Гражданите могат да получат безплатна правна помощ и представителство чрез подаване на индивидуални и колективни съдебни искове, не само срещу монополите, но също така и по отношение на абсолютно всички проблеми,  водещи до нарушаване на техните граждански права и свободи.

 

Освен безплатни консултации по въпроси с монопола на ток, парно, вода и мобилните оператори , от началото на 2012 г. доброволци-юристи на „ДНЕС“ подпомагат гражданите за разрешаване на трудово-правни дела, на  проблеми с кредитните институции, имуществени спорове, попълване на административни документи и т.н. От 1 октомври 2013 г. разширихме дейността си и вече предлагаме консултации и процесуално представителство чрез завеждане на дела по казуси, свързани с обезщетения по Закона за отговорността на държавата и общините. Това са случаите, при които са причинени вреди на гражданите от органите на дознанието, следствието, прокуратурата и съда. В популярните и ефективни с дейността си граждански приемни на движението, участва и омбудсмана на Република България,  г-н Константин Пенчев , който присъстваше при приемането на жалби и отговаряше на въпроси на гражданите в приемната във Варна. Доброволците на „ДНЕС“ организират мобилни приемни, а когато е необходимо , се създава мрежа от местни  доброволци за превозване по заявка  на хора с увреждания в опорно-двигателния апарат. Вече функционират и приемни извън областните центрове . В момента 31 стационарни приемни на Движението работят в цялата страна, над 20 са мобилните, които консултират и подпомагат хората в неравностойно положение.

 

Платформата на Съвета на Европа -  Responding Together, изтъква и общата инициатива на  „ДНЕС“ и социологическа агенция ЕСТАТ за годишен мониторинг на местната власт в различни областни центрове, както и обобщени оценки на икономическото състояние на общините, местните власти и политици, медиите и политическите обещания.


3188