Гражданско Движение ''ДНЕС''

Водещи новини

Начало / Актуално - Водещи новини / Усилията на „ДНЕС”-В...
Усилията на „ДНЕС”-Видин дават резултат: Областният управител предоставя сграда за откриване на филиал на медицински университет в града

Усилията на „ДНЕС”-Видин дават резултат: Областният управител предоставя сграда за откриване на филиал на медицински университет в градаОбластният управител на Видин инж. Кръстьо Спасов информира организацията на „ДНЕС” във Видин, че е внесъл в Министерството на образованието и науката предложение за откриване на филиал на медицински университет в града с конкретно определена сграда за тази цел. Писмото на областния управител е в следствие писмо на "ДНЕС", с което Движението търси съдействието местната изпълнителна власт. 

В изпратеното до министъра на образованието писмо, областният управител пише: 

„Уважаема госпожо Клисарова, 

Един от приоритетните проекти, залегнали в Областната стратегия за развитие на област Видин (2014-2020г.) е откриването на филиал на Висше учебно заведение в гр. Видин. След изнесеното заседание на Министерския съвет на 19.03.201 4г. в нашия областен град подкрепата, която декларирахте, получи широк отзвук сред Видинската общественост. 

Аз като Областен управител на област Видин мога да предоставя за нуждите на филиала имот – публична държавна собственост с идентификационен №10971.510.113 с площ 12 143 кв.м. Имотът разполага с четириетажна сграда, плюс приземен етаж, с разгърната застроена площ 5 386 кв.м. Към момента най-приемлива е идеята филиалът на ВУЗ в гр. Видин  да бъде насочен към обучението и подготовката на медицински кадри, каквото беше и Вашето предложение на срещата с неправителствени организации и граждански сдружения. 

С настоящето писмо моля за Вашето съдействие за акредитация на филиал на медицински университет гр. Видин, като за целта предоставям материално-техническа база – публична държавна собственост. Ако започнем конкретни стъпки, с общи усилия ще реализираме една голяма потребност на Видинския регион. Проектът ще има значимо въздействие върху социално-икономическото и демографско състояние в областта и ще бъде движеща сила за решаването на редица проблеми, вкл. липсата на квалифицирани медицински кадри.” 

Напомняме, че видинската организация на Гражданско движение „ДНЕС” даде идеята за откриване на филиал на ВУЗ още преди година с основния мотив, че висше учебно заведение ще спомогне за оживяването на района и ще бъде стимул да задържи младите хора. Близките минерални извори в с. Сланотрън са с доказана лечебна сила и това дава основание да доброволците на „ДНЕС” да предложат именно филиал на медицински университет, който да подготвя и кадри за балнеолечение при евентуалното развитие на Сланотрън като балнеоложки и спа център в областта. 

Организацията на „ДНЕС” във Видин вече е информирала всички държавни институции, от които зависи реализирането на идеята - С писмо до президент, премиер и председател на НС Видин търси съдействие за откриването на университет в града и измъкване на района от кризата

Идеята се обсъди и на среща с министъра на образованието проф. д-р Анелия Клисарова - Министър Клисарова изслуша предложенията на „ДНЕС” - Видин за промени в образованието. Възможно е Видин да има филиал на Медицинския университет

Съвместно с директора на МБАЛ „Св. Петка” доброволците на организацията на „ДНЕС” във Видин са предложили конкретните специалности, които да се изучават в бъдещия филиал, с оглед потребностите в района.


573