Гражданско Движение ''ДНЕС''

Водещи новини

Начало / Актуално - Водещи новини / Успешно приключи пър...
Успешно приключи първият етап от изнесените приемни, организирани по инициатива на „ДНЕС” в селата на община Враца

Успешно приключи първият етап от изнесените приемни, организирани по инициатива на „ДНЕС” в селата на община ВрацаПриключи първият етап от провеждането на изнесените приемни  в селата от общината, организирани по инициатива на „ДНЕС” и на кмета на Враца,  съвместно с   представители на различни държавни институции.  Досега са посетени  16 населени пункта.

Основните проблеми, които хората в малките населени места поставят пред кмета на общината, са свързани с безработицата, битовата престъпност и с водоснабдяването. По време на срещите бяха обсъдени и приоритетите, които ще залегнат в капиталовата програма за 2014 г.  В с. Мраморен, например, предстои да се направи ремонт на покрива и фасадата на читалището, а в с. Девене – да бъде преместена здравната служба, като новото помещение бъде ремонтирано така, че да отговаря на всички изисквания. В селата Паволче и Челопек ще се съдейства за ремонта на водопроводнатта мрежа.  

Oт проведените срещи един от изводите, които направи общинският кмет е, че кметовете от селата на община Враца са работили активно през това лято. Използвани са всички възможности, за да се правят ремонти, като са използвани средствата, заделени в общинския бюджет за капиталови разходи, проекти от фонда "Малки граждански инициативи" и материалите и работниците по ОП "Развитие на човешките ресурси".

От 26 до 28 ноември ще се проведат изнесени приемни и в останалите села на общината: Косталево, Згориград/26/, на 27ми в Нефела и Лютаджик и на 28ми в Чирен, Лиляче и кварталите на Враца Кулата и Бистрец.

 Ще припомним, че на 12.11.2013г. в община Враца се лансира тази нова инициатива, целяща разширяване и задълбочаване на обществения диалог по актуални проблеми на гражданите – да се организират  изнесени приемни на  кмета  на община Враца инж. Николай Иванов в селата  от общината,  които се провеждат по график. 

Тези изнесени приемни се организирани като съвместна инициатива на кмета и на Гражданско движение „ДНЕС“ и ще се превърнат в ежегодна традиция. За тази година ще приключат на 28 ноември  с посещения в селата Лиляче и Чирен и кварталите Бистрец и Кулата.

 Идеята е  с участието и на кметските екипи да се обсъди бюджет 2014,  да се огледат всички съществуващи проблеми ,за които да се търсят решения, а така също и готовността за зимния период. След което да се дискутират  актуални проблеми на гражданите.

Непосредствена помощ оказват и  придружаващите кмета представители на  дирекция "Социално подпомагане", Бюрото по труда,  ЧЕЗ,  ВиК,  полицията и общинската служба по земеделие.

Приетият и следван график  за приемните набелязваше следната последователност на приемните:

 

12ноември 2013г.(вторник)

с.Мраморен 09.00ч.

с.Голямо Пещене 11.00ч.

 

 

13 ноември 2013 г. (сряда)

с. Баница 09.00 ч.

с. Оходен 11.00 ч. 
с. Мало Пещене 13.00 ч. 

 

14 ноември 2013г. (четвъртък)

с. Веслец 09.00 ч. 
с. Три кладенци 11.00 ч. 
с. Девене 13.00 ч. 

 

19 ноември 2013 г. (вторник)

с. Вировско 09.00 ч. 
с. Върбица 11.00 ч. 

 

20 ноември 2013 г. (сряда)

с. Горно Пещене 09.00 ч. 
с. Тишевица 11.00ч. 

 

21 ноември 2013 г. (четвъртък)

с. Паволче 09.00ч. 
с. Челопек 11.00ч. 
с. Бели извор 13.00 ч. 
с. Власатица 15.00 ч. 

 

26 ноември 2013г. (вторник)

с. Косталево 09.00ч.

с. Згориград 11.00ч.

 

27 ноември 2013 г. (сряда)

с. Нефела 09.00ч. 
с. Лютаджик 11.00ч. 

 

28 ноември 2013 г. (четвъртък)

с. Чирен 09.00 ч. 
с. Лиляче 11.00 ч. 
кв.Кулата 13.00ч. 
кв. Бистрец 15.00ч.


1369