Гражданско Движение ''ДНЕС''

Актуално

Начало / Актуално - Актуално / Вече и в Народното с...
Вече и в Народното събрание „ДНЕС“ продължава битката срещу произвола на монополите. Движението участва в заседание на Комисията по енергетика.

Вече и в Народното събрание „ДНЕС“ продължава битката срещу произвола на монополите. Движението участва в заседание на Комисията по енергетика.На 26.02.2014 от 15 ч. се проведе предварително обявеното открито заседание на Комисията по енергетика (КЕ) на Народното събрание. Освен депутатите участваха още цялото ръководство на „Топлофикация-София” ЕАД, председателя на Сдружението на топлофиикационните дружества г-н  Николаев, професорите Атанас Тасев и Никола Калоянов, специалисти по енергетика от ТЕЦ „София”, представители на около 10  неправителствени и граждански организации, подкрепящи законопроекта на Гражданско движение „ДНЕС” за изменения и допълнения в глава Х „Топлоснабдяване” на Закона за енергетика,  много журналисти от електронни и печатни медии и др. Заседанието протече при изключително голям интерес от страна на медиите. 

Гражданско движение „ДНЕС“ беше представено от енергийния си експерт Георги Христов. 

Съгласно обявената програма най-напред се разгледаха основни структурни звена в ТЕЦ „София” и обяснени функциите им – газоразпределителната станция, производствената зала, командната зала  и др. Всички се запознаха с хода на производствения процес от постъпването на природния газ до диспечирането на доставката на произведената топлинна енергия. Представителите на гражданските организации и журналистите зададоха много въпроси на които отговаряха представители на топлофикационното дружество. 

Следващият обект, който участниците в заседанието посетиха беше абонатната станция в сградата на ул. „Съборна” № 3. Както се очакваше тук се проведе остър спор между представителите на „Топлофикация-София” ЕАД,  проф. Калоянов и депутатът Явор Куюмджиев, от една страна и представителите на гражданските организации, от друга. Най-напред  г-н Паунов от топлофикационното дружество запозна присъстващите с конструкцията и функциите на абонатната станция. След него представителят на ГД „ДНЕС” Георги Христов представи позицията на Движението и на подкрепящите я други организации. Представителите на статуквото се постараха с всички средства и с назидателен тон да оспорват предложенията. Това предизвика бурна реакция от страна на медиите и другите неправителствени организации. Тъй-като срещата завърши без съгласувани позиции се реши една абонатна станция да се оборудва с предлаганите от нас два топломера и другата, предвидена в нормативната уредба екипировка, да се проведе едномесечен експеримент и въз основа на резултатите от него да се реши коя позиция е вярна и следователно да бъде отразена в законопроекта. 

На 25.02.2014 г. в предаването „Още нещо” на „News 7” от 10.30 ч. взе участие експертът към Гражданско движени „ДНЕС” Георги Христов. То беше посветено на темата за борбата с монополите. В рамките на темата, във въпросите на водещите преобладаваха тези за отношенията между топлофикационните дружества и потребителите на топлинна енергия. Представителят на Движението подробно разясни в какво се изразява неравноправието в отношенията на тези две страни и изложи идеите за излизане от тази ситуация. Изтъкна се, че главната цел не е да се води борба с последствията чрез консултиране на ощетените потребители а чрез предложения за промяна на съответната нормативна уредба. Като пример се посочи внесеният още в началото на 2011 г. в Народното събрание законопроект за изменения и допълнения на глава Х „Топлоснабдяване” от Закона за енергетиката, който след като се внася още три пъти през 2012 г. и 2013 г. най-после започна да се обсъжда в Комисията по енергетика на Народното събрание.