Гражданско Движение ''ДНЕС''

Водещи новини

Начало / Актуално - Водещи новини / Въпроси на ДНЕС към ...
Въпроси на ДНЕС към РИОСВ-Хасково във връзка с проблеми с ОЦК-Кърджали

Въпроси на ДНЕС към РИОСВ-Хасково във връзка с проблеми с ОЦК-КърджалиВъпроси на ДНЕС към РИОСВ-Хасково във връзка с проблеми с ОЦК-Кърджали

от Гражданско движение ДНЕС-Кърджали

във връзка със сигнали за обгазявания, предизвикани от ОЦК АД-Кърджали

 

  1. 1.  Ще направите ли публично достояние комплексното разрешително 124/2006 г. на ОЦК-АД гр.Кърджали ?
  2. 2.  Какви санкции са отменени на ОЦК АД от 30.11.2011 г.  след извършените  контролни проверки от експерти на Регионалната инспекция по околната среда и водите в Хасково и на Регионална лаборатория на ИАОС /изпълнителна агенция по околна среда/  на 9 декември 2011 г., 13 януари 2012 г. и 15 февруари 2012 г.
  3. 3.  Как са избрани тези дати?
  4. 4.  Как става замерването, с каква апаратура и в чие присъствие?
  5. 5.  Вярно ли е, че за да влезете на територията на ОЦК АД – Кърджали, е необходимо да поискате предварително разрешение от ръководството на завода? Ако е вярно, какъв е смисълът от Вашите проверки?
  6. 6.  Защо със стара дата отменяте наложените финансови санкции на ОЦК АД, след като: последната  проверка е на 15.02.2012 г; на 04.12.2011 г. в продължение на няколко часа в периода 07.00-12.00 часа има четири превишения на стойностите от 350 мг., като едното стига до 614 мг/куб.м серен диоксит; обгазявания има на 21.01.2012г., 01.02.2012 г. ,02.02.2012 (общо обгазяванията са 5 в рамките на 22 часа, като при едно от тях стойностите са 594 мг/куб.м),също така и ново на 03.02.2012 г.
  7. 7.  Затварянето на цех „Агламерационен” на 18.04.2011 г. не доведе до спиране на обгазяванията, напротив градът е обгазен на 28.07.2011 г., 15.09.2011 г. , 05.11.2011 г., 21.11.2011 г. ,04.12.2011 г. Какво последва от страна на РИОСВ- Хасково?
  8. 8.  Защо няма моноторинг на площадката на ОЦК АД, след като това е едно от изискванията на Комплексното разрешително и заводът продължава да работи!

Припомняме, че на 07.02.2012 г. Комитетът за спасение на Кърджали, Гражданско движение „ДНЕС", майки и граждани се обърнаха към управляващите с писмо за обстойна проверка на ОЦК (вж. тук http://www.dnes-bg.org/view_news/showme/1005

 


1865