Гражданско Движение ''ДНЕС''

Свят

Начало / Актуално - Свят / Замърсен въздух убив...
Замърсен въздух убива 400 000 души годишно в Европа

Замърсен въздух убива 400 000 души годишно в ЕвропаЗамърсяването на въздуха е най-голямата заплаха за здравето в Европа, предупреждават от Европейската агенция по околна среда (ЕАОС).В изследване агенцията призовава европейските страни да положат повече усилия за подобряване качеството на въздуха.

 

Замърсяването на въздуха е главна причина за преждевременна смърт в 41 европейски държави.

 

Около 422 000 случая на преждевременна смърт през 2015 г. са свързани със замърсяването с твърди частици на въздуха в тези 41 държави, включени в проучването.

 

Въпреки бавните подобрения, замърсяването на въздуха продължава да превишава допустимите норми и насоките на Европейския съюз и Световната здравна организация.

 

Най-вредни за здравето на човека са праховите частици (ПЧ), азотният диоксид (NO2) и тропосферният озон (O3). Високите концентрации на замърсители на въздуха продължават да влияят отрицателно на европейците, особено на живеещите в градските райони. Освен това замърсяването на въздуха оказва и значително въздействие върху икономиката, като води до намаляване продължителността на живота, повишава медицинските разходи и намалява производителността във всички сфери на икономиката чрез пропуснатите поради влошено здраве работни дни. Замърсяването на въздуха също така се отразява отрицателно на екосистемите, като уврежда почвите, горите, езерата и реките и намалява земеделските добиви.

 

Актуализираните оценки в доклада показват, че през 2015 г. концентрациите на ПЧ2,5 са довели до около 422 000 случая на преждевременна смърт в 41 европейски държави, от които около 391 000 са били в 28-те държави членки на ЕС.

 

Тазгодишният доклад съдържа по-широкообхватна оценка, която обхваща годините назад до 1990 г. и показва, че случаите на преждевременна смърт в резултат на ПЧ2,5 са намалели с около половин милион годишно. Това се дължи на прилагането на европейските политики за качество на въздуха и на въвеждането на мерки на национално и местно равнище, които доведоха например до по-чисти автомобили, промишлени отрасли и производство на енергия.

 

Що се отнася до ПЧ2,5 (частици с диаметър 2,5 микрометра или по-малко), през 2016 г. 6 % от градското население в ЕС-28 е било изложено на ПЧ2,5 в сравнение със 7 % през предходната година. Въпреки това приблизително 74 % от градското население в ЕС са били изложени на концентрации, които превишават по-строгите насоки на СЗО. През 2015 г. експозицията на ПЧ2,5 е била причина за преждевременната смърт на около 422 000 души в 41 държави.

 

Годишната допустима норма за азотен диоксид (NO2) масово продължава да се превишава из цяла Европа. През 2016 г. 7 % от градското население в ЕС-28 е живеело в райони с концентрации, които превишават годишната допустима норма на ЕС и насоките на СЗО. Тази стойност представлява понижение в сравнение с 9 % през 2015 г. През 2015 г. експозицията на NO2 е била причина за преждевременната смърт на около 79 000 души в 41 европейски държави.

 

През 2016 г. около 12 % от градското население в ЕС-28 е било изложено на нива на тропосферен озон (O3) над допустимата норма на ЕС, като понижението спрямо стойностите за 2015 г. (30 %) е значително. Този процент обаче продължава да е по-висок от стойността за 2014 г., когато са измерени 7 %. Около 98 % са били изложени на нива, които превишават по-строгите насоки на СЗО. През 2015 г. експозицията на озон е била причина за преждевременната смърт на около 17 700 души в 41 европейски държави.

 

Източник: https://frognews.bg/


79987