Гражданско Движение ''ДНЕС''

Водещи новини

Начало / Актуално - Водещи новини / БЛАГОЕВГРАДЧАНИ ПОСТ...
БЛАГОЕВГРАДЧАНИ ПОСТАВИХА СВОИТЕ ИСКАНИЯ

БЛАГОЕВГРАДЧАНИ ПОСТАВИХА СВОИТЕ ИСКАНИЯНа 26.02.2013 г. в конферентната зала на Историческият музей в град Благоевград се проведе среща - дискусия, относно произвола в банковия сектор и ценовия терор, налаган от ДКЕВР и монополистите върху гражданите на Република България. На срещата присъства ръководството на гражданско движение "Днес" Благоевград, членове, симпатизанти и гости на други движения.

Всеки имаше възможност да се изкаже и даде предложения по наболели въпроси. Направени и обобщени бяха следните предложения:

1. Да се отмени правото на банките да завеждат дела по бързата процедура, т.е. отмяната на издаването на заповед за изпълнение въз основа на документ или извлечение от счетоводни книги, с които се установяват вземания на държавните учреждения, общините и банките по облекчената процедура, уредена по чл. 417, т. 2 ГПК, поставя визираните кредитори в по-благоприятно положение при реализиране на техните права спрямо останалите правни субекти. "Банките" да отпадне.

2. Равнопоставеност на гражданите и монополите при съдебни процедури.

3. Избирателна реформа. 50 % мажоритарно избрани депутати или гражданска квота.

4. При договаряне на ипотечните, потребителските и други кредити, банките да не могат едностранно да променят договора.

5. Промяна в избирателния механизъм, действие по отзоваването на депутати, премахване на депутатския имунитет.

6. Включване на участници от гражданското общество в местни и национални структури - ВиК, електроенергийни и други.

7. Включване на граждани - експерти в законодателната, изпълнителната власт, на национално и местно ниво, които да бъдат на ротационен принцип.

Гражданите, които имат проблеми казаха, че ще посетят офиса на гражданска движение "Днес" Благоевград, където съвместно с адвокатски консултации ще търсят път за разрешаването им, с което срещата дискусия приключи.


683