Гражданско Движение ''ДНЕС''

Водещи новини

Начало / Актуално - Водещи новини / ДНЕС-Габрово организ...
ДНЕС-Габрово организира дискусия по новия подход за определяне на такса

ДНЕС-Габрово организира дискусия по новия подход за определяне на такса "смет" след промените в ЗМДТПо покана на г-жа Таня Христова - кмет на община Габрово, се проведе в работна среща по обсъждане на новия подход при определяне на такса „битови отпадъци” и приетите изменения и допълнения в Закона за местните данъци и такси между представителите на ГД „ДНЕС” - Габрово – Павлина Стоянова /зав.приемна/, адв. Христова /юридически консултант/ и Детелина Венкова /член на КС/ и г-н Николай Сираков - Председател на Общинския съвет, г-жа Полина Тихова – Секретар на общината, г-жа Мария Йозова – Директор на дирекция „Местни данъци и такси”, юристи от отдел „Правен”.
 
Към градоначалника и експертния екип на общината бяха отправени редица въпроси:
 
Какви са практическите стъпки, които ще бъдат предприети за подготовката на материалната база, необходима за обезпечаване на правилното измерване и отчитане количеството на генерирания отпадък, съобразно което ще се формира и такса битови отпадъци?
 
Как ще се преодолеят проблемите с цялостното обхващане на населението на общината като се отчитат и съществуващите на практика трудности при регистрацията по постоянен и настоящ адрес?

Какви мерки ще бъдат предприети за подобряване на синхрона при съвместната дейност на общинските специалисти и домоуправителите в ЕС?
 
Кметът на общината сподели част от задачите, с които трябва да се справи общината, за да е в състояние да приложи новата методика по изчисляване на такса битови отпадъци. Приемане на тази методика, подзаконовото й нормативно обезпечаване и реализирането й е заложено в променената норма на чл.67 ал.2 ЗМДТ, която влиза в сила от 01.01.2015 година.
 
„Това, което трябва да се свърши за оставащите десет месеца никак не е малко. Предстои сформирането на работна група, в състава на която ще влязат представители на Министерския съвет и Националното сдружение на общините. Представители на общината ни в нея са инж. Кунев – зам.кмет и г-жа Мария Йозова – Директор на „Местни данъци и такси”. Ще се организира среща със сдружението на домоуправителите и други заинтересовани сдружения на територията на града. Ще бъде проведена мащабна разяснително-обучителна кампания. Към края на годината ще заработи новото депо. Ще бъде монтирана и сепарираща инсталация, което ще доведе до намаляване на крайния отпадък, а това ще помогне за реализиране на предвидените в закона отчисления, като с част от спестените средства ще може да се закупи допълнително нова техника. Друга част ще бъде вложена в организиране на презентационни кампании. Ще се работи и по засилване на контрола и съблюдаване на реда за правилното изхвърляне на битовия отпадък.” – заяви градоначалникът.
 
Общината категорично се ангажира да предоставя детайлна информация за извършените подготвителни дейности. Отворена е и към инициирани предложения от граждани и сдружения за подобряване организацията на дейностите, свързани с управлението на битовите отпадъци.
 
В заключение г-жа Христова изрази увереността си , че тази работна среща ще бъде една от поредицата, които ще бъдат проведени и в бъдеще. Когато има партньорство в работата, смислени и приложими идеи, взаимна подкрепа и съпричастност, не може да не се постигнат и добри резултати.

ГД „ДНЕС“-Общество срещу произвола адмирира подобни срещи на общинската администрация с неправителствените организации и декларира, че ще направи всичко възможно всякакава информация и действие от страна на администрациите да бъдат сведени до гражданите на град Габрово.


200