Гражданско Движение ''ДНЕС''

Водещи новини

Начало / Актуално - Водещи новини / Габровският квартал ...
Габровският квартал „Шенини” без инфраструктура

Габровският квартал „Шенини” без инфраструктураБлизо две години в приемната на "ДНЕС"-Габрово представители на живеещите в квартал „Шенини” споделят неволите си с доброволците на Движението. Усилията им да ангажират общината като партньор в опита им да разрешат проблемите си са неуспешни. При всяка тяхна среща  в годините с представители на различните партии и с кандидати за кметското място им е обещавано, че „Шенини” ще бъде включен в строителния полигон на Габрово и общината ще направи необходимото за изграждане на прилежаща инфраструктура. 

„В отговор на техните сигнали и жалби общинската администрация отговаря формално и обтекаемо в стил „ако” и „ще”, без реално да реализира и малкото, което е обещала. А те не искат много. Да им се помогне със строителна техника за  насипване на разрушените пътни участъци с инертен материал”, споделя областният координатор на „ДНЕС” Анатолий Антов. 

„Всички те са коректни данъкоплатци и не разбират защо общината не поема дори и минимални реципрочни ангажименти за осигуряване на нормален достъп до жилищата им. На практика досега те сами са събирали средства, закупували са материали, копали, насипвали с чакъл, за да направят възможно придвижването  от и до домовете си. А там живеят възрастни хора и деца, които не могат да бъдат успешно и качествено обгрижвани, без осигурен достъп на линейка, пожарна и полиция, при възникнала спешна нужда от помощ”, казва със съжаление и съпричастност към съгражданите си Антов. 

Според доброволците на „ДНЕС” е видно от отговорите на общинската администрация, че тя е наясно с факта, че голяма част от сградите в квартал „Шенини” се ползват за постоянно обитаване. Още повече, че те са застроени съгласно одобрените планове за застрояване.  Въпреки това общинското обещание за „насипване и подравняване на уличната настилка”, дадено писмено в лятото на 2013 година, все още не е изпълнено. Това е повод организацията на „ДНЕС” в Габрово да изпрати поредно писмо до кмета Таня Христова, с което да ангажира вниманието на местната власт към проблемите на живеещите в габровския квартал. 

Прилагаме пълния текст на писмото до кмета на Габрово Таня Христова, с копие до председателя на Общинския съвет Николай Сираков: 

О Т В О Р Е Н О   П И С М О

от Гражданско движение „ДНЕС – Общество срещу произвола“ – Габрово,
представлявано от областния координатор – Анатолий Христов Антов,
със седалище на приемната: гр.Габрово, пл.” Първи май” №1,ет.1, офис 1

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ХРИСТОВА, 

В приемната се получи сигнал от госпожа Анелия Стефанова Рачева, живуща в м. Шенини, община Габрово, която съобщава за сериозни проблеми на живущите в южната част на Шенини. Твърди, че достъпът до жилищата на живеещите в района е сериозно затруднен поради разрушена пътна настилка. 

Общината не е изпълнила и поетия ангажимент пред хората, които постоянно обитават имотите си там, за отводняване на уличната настилка, доколкото я има и насипването й с инертен материал. 

Това състояние на пътищата ги лишава от възможността да разчитат на достъп на линейка, пожарна и полиция при възникнала спешна нужда от помощ. 

Нямат и адресна регистрация по местоживеене. 

Затруднен е достъпът им до различни институции и то при спешни, неотложни ситуации за тяхната навременна намеса. 

Планът на новообразуваните имоти на м. ”Шенини” е одобрен със Заповед №340/06.10.2004 година на Областен управител на област Габрово. Те са застроени съгласно одобрените планове за застрояване. 

Представен е и списък на постоянно живеещите в м. Шенини, между които има възрастни хора и деца. 

Проблемът е с многогодишна давност, но решението му остава в необозримото бъдеще. Тези хора всеки ден са в режим на оцеляване. Живеят като герои от филм на ужасите. Често техен единствен съветник е неволята. Сами са събирали средства, закупували материали, копали, насипвали с чакъл, защото лека-полека са осъзнавали, че Бог е високо, а кметът далеко от техните проблеми, за които те многократно алармират администрацията. 

И така, разколебани и обезверени, продължават своя Сизифов път без път, при задръстени водоотвеждащи канавки, без улично осветление до... следващите избори. 

А те са догодина. Нали, госпожо кмет? 

От името на всички граждани, положили подписите си върху представения в приемната на Движението списък, настояваме да се проведе открита среща с техни и наши представители, на която ресорните специалисти от Община Габрово да дадат отговори на проблемите, поставяни от тях  в продължение на няколко години. 

Искрено се надяваме, че тази открита дискусия между гражданите и представителите на местната власт ще може да бъде реализирана в рамките на един месец, като предварително бъдем уведомени за деня и часа на срещата, съобразно ангажиментите на компетентните лица. 

Не възразяваме да сме домакини на въпросната среща, която би могла да се състои в приемната на Движението на площад „Първи май” №1, етаж 1. 

Разчитаме  на Вашите коректност, експедитивност и съпричастие.

 

С уважение,

Областен  координатор на ГД „ДНЕС-Общество срещу произвола”
/А.Антов/   


1153