Гражданско Движение ''ДНЕС''

Водещи новини

Начало / Актуално - Водещи новини / Гражданско движение ...
Гражданско движение

Гражданско движение "ДНЕС" – Варна участва активно в работата на Областния обществен съветНа среща с областния управител на Варна, Иван Великов, координаторите на доброволците на  „ДНЕС”  -Варна  Райка Драганова,  Добромир Радушев и Диана Даскалова обсъдиха участието на Движението в Областния обществен съвет.

Областният обществен съвет е създаден в изпълнение на мярката"Прозрачност и достъпност до информация за работата на държавната администрация и привличане на представители на граждански сдружения при обсъждане на въпроси със значим обществен интерес." В състава му са включени представители на общините,синдикатите,научни институции,обществени и неправителствени организации.

Движение "ДНЕС" - Варна ще участва със свои експерти в ежемесечните заседания на съвета по следните тематични  направления:

–     "Икономика,енергетика и икономическо развитие"

–     "Екология,околна среда и води"

–     "Труд и социална политика"

–     "Правосъдие,вътрешни работи и права на човека"

–     "Транспорт и информационни технологии"

–     "Здравеопазване"

–     "Образование и наука"

–     "Младежки дейности и спорт"

–     "Култура"

 


1098