Гражданско Движение ''ДНЕС''

Водещи новини

Начало / Актуално - Водещи новини / Колкото и да сме раз...
Колкото и да сме различни

Колкото и да сме различниВ серия от публикации във "Фейсбук" Кристиян Григоров коментира положението на хората с увреждания. Със съгласието му "Дневник" публикува негов текст със съкращения.

Кристиян Григоров - Крис, е на 24 години и е от град Етрополе. Ражда се напълно незрящ и с тежко костно заболяване. Три години се обучава в училище за незрящи, след което учи в гимназията в родния си град. Завършва българска филология в Софийския университет "Св. Климент Охридски" Освен с преподаване се занимава с музикална, писателска и журналистическа дейност. Членува в организации на хора с увреждания, включва се в граждански инициативи. Смята, че дискусията за асистирането на хора с увреждания е пряко свързана с цялостното разбиране за интегрирането им в обществото, а целенасочените и общи усилия в по-адекватни образователни и социални политики биха допринесли за това.

 

Човекът със или без увреждане на първо място е човек

 

Това, че е със или без увреждане, е негово човешко и напълно естествено качество, което нито го прави повече, нито по-малко човек.

 

Човекът с увреждане най-често се ражда в среда, в която увреждането му се приема за цялостна непригодност. А понякога се ражда и в среда, в която се приема като определящо го различие, каквито всички имат. Напоследък нерядко средата е смесена и когато той съзрява, сам избира как да се възприема, с което заявява на другите съгласие или несъгласие с това как те се отнасят към него.

 

Културите, които са стигнали дотам да разбират увреждането като различие, без да му
придават свръхпозитивни или свръхнегативни окраски, изградиха подкрепяща среда за такива хора. Тази среда, най-просто казано, се състои от две неща: Първо: всеки, окачествен като здрав, без да му коства свръхголеми усилия, да може с труда и познанията си да бъде полезен на всеки друг, включително и на ощетените физически, умствено или психически, така щото той да се чувства по-добре. И второ: тези, определени като лица с увреждане, със своя опит и познания да бъдат полезни на други, без оглед на това какво различие имат, които се нуждаят от тях по някакъв начин.

 

Така в една подкрепяща среда тези хора спират да са категория във всички житейски ситуации. С други думи, докато слепият човек свири на сцена заедно с виждащи, важният акцент е музиката, която всички правят заедно, всеки по своя специфичен начин, и там няма категория освен музиката. Ако обаче слепият иска да свири с други зрящи хора и те виждат нотите, а той не, това се казва, за да се преодолее проблемът. Ако слепият поради своя слух свири най-добре, отново слепотата му е важно качество, което му дава преимущества. С този пример давам да се разбере, че слепотата е една от многото особености, които може човек да притежава, и нито нейното настойчиво наблягане, нито постоянното й отхвърляне би спомогнало за вникването в спецификата на тази особеност.

 

Всяка ситуация изисква различно третиране на едно увреждане, както това важи за всяко човешко качество. Ниските играчи не са добри в едни спортове, но са най-добрите в други. А в шахмата това е последното нещо, за което се замисляме.

 

Животът постоянно опровергава склонността ни да поставяменещата в категории

 

В среда на адекватно възприемане на хората с увреждания като важна и неизменна част от цялото общество те се сливат с останалите и никой разсъдлив човек не ги третира като непригодни. Общият признак увреждане концентрира усилията как да се преодолеят пречките и то не дискриминира човека, а дефинира спецификата му така, както с думата "роми" се дефинира етносът, с "учители" се дефинира професията и с "хомосексуални" се дефинира ориентацията.

 

Ето това е подкрепящата среда. Там всеки човек, според когото увреждането му го освобождава автоматично от отговорността да търси пълноценни начини за самостоятелно справяне, облекчаващи другите в грижите им за него, бива подтикнат да преосмисли своята отговорност. На него не му се позволява да се осланя единствено на чуждата помощ, защото по този начин той не може да открива възможностите си и да ги развива.

 

От друга страна, за да се постигне баланс, не се толерира и прекаленото желание на човека с увреждане да прави всичко абсолютно сам, тъй като той подлага на риск здравето си и често, образно казано, може да стъпи накриво. Дори и подкрепящата среда още работи по въпроса как достъпът до всичко да е уреден за всички без оглед на спецификите. Уви, няма напълно пригодена система. Затова човекът с увреждане има правото да ползва асистент, който да допълва функциите му и да го подпомага.

 

Какво става в една друга среда, в която увреждането се разбира като непригодност от преобладаващата част от населението

 

Там все още сляпо се напипва някакъв правилен подход. Гледат се примери от развитите култури, търси се начин да се постигне баланс, но отношенията прелитат в крайностите. От даване на големи привилегии до поставяне на ненужни ограничения, от покровителстване от страна на така наречените здрави до желание тотално да им оставят инициативата и да не се месят, от жалостивия плач до безмерната възхита, от отзоваване на всеки вик за помощ до пълна незаинтересованост... от пълно посвещаване на проблемите до пълна изолация от тях, от гняв към управниците до възхвала на техните намерения, от самонадеяно изтъкване на отношения към хората с увреждания като към равни до неудобство да се общува с тях като че са извънземни, от жалващи се жертви на убиващата ги система до герои, съществуващи въпреки системата...

 

Да продължавам ли? И тези крайности се срещат и спорят коя да надделее, а в невежеството си не виждат колко са едностранчиви, повърхностни и нестабилни.

 

Когато в една подкрепяща среда се дефинира група по даден признак, това важи само за конкретните ситуации, в които се решава техен проблем или се осмисля някое тяхно преимущество. Но това не се прехвърля върху всички сфери на дейност на тези хора, няма стереотипни представи и няма предварителни нагласи. Това улеснява всеки, лишен от зрение, слух, говор, ръка или крак, да се възприеме като индивид със своята специфика и необвързан с други слепи, глухи, неми, куци и сакати. Защото само като погледнем слепотата, тя има най-различни нюанси.

 

Неподкрепящата среда се нуждае от внушения и самовнушения, че различните по признак увреждания имат нужда от еднакво третиране.

 

В неподкрепящата среда се развива и
особено разбиране на думата интеграция

 

Там тя не е взаимно свързване и приобщаване. Не. Тъкмо обратното. Интеграцията се прави от "здравите" за "увредените". А в някои случаи от "увредените" за "здравите".

 

В повечето случаи се прави така, както "здравите" я разбират и приемат, понеже се счита, че увреждането е състояние на пациент, в което той не може другояче, освен да чака лекарят да му предпише хапчета. В общество на крайности тя става също крайност. Или си изолиран в специално училище, където времето е спряло и пространството е тясно, или си "интегриран" в шумната врява на масовото училище, в което времето сякаш бърза, а пространството е толкова голямо, че и сред много хора се чувстваш сам и неразбран. Тази крайност, наречена интеграция, идва да спаси от другата крайност, наречена дезинтеграция. Обаче усложнява положението. Толкова е голям нейният неуспех, че едни още повече не искат да се разделят със своите специални училища, предприятия, домове и институции, а други проявяват тотално безхаберие какво става в тях.

 

В подкрепящата среда целта на специално училище или специално предприятие за хора с определен тип различие не е да подчертае проблема им или да го крие, а да подкрепи в неравностойните условия, създадени от други, и да даде ценния опит как сред тях човекът с увреждане да се чувства добре, без да му се налага да се изтъква или срамува от своето различие.

 

В неподкрепящата среда или го изтъкваме, или ни е срам. И ето как става:
Мнозинството от хората знаят, че не са "добри", а много им се иска да са такива. Иска им се да заблудят и себе си, покрай това и другите, че са добри. И от добрина правят пълни глупости понякога. Например решават да интегрират "хората със специални нужди" на пазара на труда. И за да стане това, те присвояват понятието "социално предприемачество".

 

Обществената нагласа е такава, че е склонна много повече да оцени труда на увреден пред труда на неувреден и не заради качеството на този труд, а заради увреждането и представата, че то пречи за извършването на този труд. Така увреждането става реклама.

 

В добре развита култура, в която незрящият работник не е нещо нетрадиционно, това няма да събуди кой знае какъв интерес. Но в неразвитата култура, която се нуждае от всякакви зрелища, това идва като страшно предизвикателство. От това хората, окачествени като здрави, които не преценяват трезво, се ласкаят от мисълта, че купувайки труда на слепите, са станали хем благодетели, хем съпричастни. Немалък процент от хората с увреждания също се радват, че са оценени и че някой ги е подпомогнал да се усетят равностойни на пазара. Само че те не са станали равностойни от това, а още по-неравностойни. Вместо на тях да се гледа като сбор от индивиди, всеки от които има своите способности и индивидуални качества, те са една група, отделена от масата по признак слепота.

 

Ние живеем в България. Страна, в която се опитваме взаимно да се заблуждаваме, че нещата са по-добре, отколкото са, без реално да полагаме усилия думите ни да са с покритие. Тук е неподкрепящата среда. Тук за пари се правят проекти, законопроекти, организации, чиято цел е интеграция на хората с увреждания.

 

Внушението е, че интеграцията е въпрос на пари

 

Многократно стана ясно как парите разделиха протестиращите на субсидирани и неплатени, при което субсидираните нарекоха неплатените платени, а неплатените нарекоха субсидираните продажни. А онези в парламента гледат и се подсмихват, защото класическото "разделяй и владей" пак е свършило работа и е въпрос то да се подхранва чрез субсидираните и да се позволи на неплатените да си имат безопасен водач в одеждите на един политически закърмен омбудсман.

 

Подкрепящата среда няма да я създадат само политици, работодатели или самите хора с увреждания, независимо дали ги наричаме инвалиди или лица с трайни затруднения и специални потребности. Подкрепящата среда можем да създаваме единствено заедно и единствено с взаимно приемане и взаимна подкрепа. Какъвто и да си, дали си гледащ външно или сляп вътрешно, дали си човек циганин или само ром, дали си душевно или телесно осакатял, дали си такъв, какъвто те определят, или такъв, какъвто ти се виждаш, ти си част от процеса.

 

Ако смяташ себе си за човек, можеш спокойно да кажеш: "Ние сме човеци. Колкото и да
сме различни, всички имаме нужда както от храна, вода и топлина, така и от любов, приемане и уважение. Различаваме се само по начините, по които можем да ги получим и употребим. Останалото са подробности."

 

Източник: https://www.dnevnik.bg/

 

ВИЖТЕ ДРУГИ НАШИ КОМЕНТАРИ И ПОЗИЦИИ ПО ТЕМАТА:

Системата е кланица за хората с увреждания... и за всички нас!

И други съмнения изплуваха около НПО-то на жената, обвинила майките на деца с увреждания

Майките на деца с увреждания компромисно дават срок до 1 октомври за цялостна реформа

Невиждано! Изгониха Лорина от център за деца с увреждания, защото майка й е на протестите

Манолова иска пакетно гласуване на законите за хората с увреждания

Съдбовен ден за майките на деца с увреждания

Още една майка на дете с увреждания се готви да напусне България

Властта убива майките и децата им!* >> Съдбата на законопроекта за личната помощ – ясна след ваканцията на депутатите

Подкрепа!* >> От Териториалната организация на слепите в Добрич подкрепиха протестите на майките на деца с увреждания

Протестът се разраства* >> Родители на деца с увреждания издигнаха палатков лагер в Стара Загора

Палатков лагер за майки на деца с увреждания и в Стара Загора

Кой убива хората с увреждания?

Политическите игри с майките - същите като с референдума

Поредната игра на аптекаря на ГЕРБ* >> "Воля" внесе в парламента законопроекта на Мая Манолова за личната помощ

Платени НПО-та на ГЕРБ срещу плачещите майки* >> НПО-то на обвинителката срещу протестиращите майки прибира около половин милион на година с подкрепата на ГЕРБ

Клопката на ГЕРБ : Като с референдума иницииран от Слави ще стане!...* >> Депутати внесоха в НС проект за промени в Закона за интеграция на хората с увреждания

Бездушната власт* >> Писмо на майка до министър Бисер Петков

Коварният удар на властта* >> ГЕРБ връщат интеграцията на хората с увреждания 20 г. назад

Мотористи подкрепиха протеста на майките на деца с увреждания в Хасково

Писмо на майка до министър Бисер Петков

Слави: Горко ни с такива депутати!

Бивш вътрешен министър: Българите в чужбина се вдигат против Бойко и ГЕРБ и в подкрепа на майките*

Властта даде бърз отговор на майките!* >> Минчо Коралски: Закон за хората с увреждания не може да бъде приет преди края на годината

С „Няма такава държава“ внесоха законопроекта за хора с увреждания. Гражданско движение "ДНЕС" разпространи стикери "СИСТЕМАТА ГИ УБИВА"

Омбудсманът и майки на деца с увреждания внасят в НС проект на Закон за личната помощ

Нов трус в социалната сфера, свързан с интеграционните добавки

ГРАЖДАНСКО ДВИЖЕНИЕ "ДНЕС": БЕЗУСЛОВНО ПОДКРЕПЯМЕ БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ!

Докато майките стачкуват...* >> България приключва Председателството след много успешни шест месеца в областта на заетостта и социалната политика

Системата остава глуха за протестите на хората с увреждания! - „България: Фактите говорят“ – епизод 9

Слави пита: Кой се опитва да скрие истината за протеста на майките на деца с увреждания?!

Майки на деца с увреждания: Ние сме готови на компромис, министерството - не

Манолова свиква публично обсъждане на проектозакона за личната помощ

Да бъдем хора! Да помогнем на майките!

СРАМ! ТЕЛК в Добрич лиши от терапия дете със синдром на Даун

Опит за залъгване и замитане* >> Бисер Петков се срещна днес с протестиращите майки

Два протеста срещу управляващите в сряда-на майките с деца с увреждания и на БОЕЦ

Мая Манолова: Ще стоя до край с протестиращите майки

Да защитим майките!

Наглост* >> Борисов: Чакам решение за майките на деца с увреждания

И майките на деца с увреждания от Враца и Хасково надигнаха глас

СИСТЕМАТА УБИВА всички!

Протестиращите майки се чудят защо никой не се самосезира за обидите към тях

Гражданско движение "ДНЕС": ДА ПОДКРЕПИМ БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ

Виновните майки!

„Охранени“и платени НПО-та скочиха като лешояди върху майките. Кой ли ги насъсква...?!

С тия няма да стане

Протестираща майка – Срещу нас скочиха платени неправителствени организации, които са на държавни субсидии

Нямате ли страх от Бога? Ето го моето дете! Трябва ли да го скрием вкъщи?

Слави Трифанов: Огромна пропаст зее между властта и обикновените хора

Слави единствен стриктно спазва обещанията си към майките на деца с увреждания

Едните са в бизнес класа в самолета, а другите са на палатки пред парламента…

СВИРЕПА НАГЛОСТ! Докато жени плачейки протестират и очакват решения, безотговорни властнички се разхождат в Ню Йорк!?!

Съществуваме напук на Системата. Няма да се откажем!

Господа управници, прав ви път

Факти* >> Слави, единствен ти застана до нас в тази жестока борба!

Системата го убива!

Арогантността и циничността на Борисов удариха дъното

Слави спазва обещанията си към майките на деца с увреждания

Съществуваме напук на Системата. Няма да се откажем!

Българските медии гузно мълчат за дарението на Слави от концерта в Лондон ЗА нашите деца!*

Брутален и циничен ВИЖТЕ>>* >> Борисов нареди хората с увреждания "да му се махат от главата"

Слави спасява децата на България!

„Системата ни убива“

Слави Трифонов ще дари парите от концерта си в Англия на Конфедерацията за защита правата на децата

Слави и хиляди българи пяха срещу Системата и за децата! Медиите грозно мълчат!

Празни приказки: Социалният министър не убеди майките на деца с увреждания, че системата ще бъде променена

ЕДИНСТВЕНО НА НАШИЯ САЙТ: Въпреки медийното затъмнение! > Слави с разтърсващ концерт в Лондон за децата на България! ВИЖТЕ>>

Слави и Ку-ку бенд с концерт срещу системата

Концертът в The O2 Arena ще бъде в подкрепа на родителите на деца с уврежданияо

"Шоуто на Слави": Системата убива децата ни, уби медиите... убива България! Слави е заплаха за статуквото...!

Слави осъди „Господари на ефира“ и дари парите на майките на деца с увреждания

Държавата, която убива хората с увреждания

Заради невъзможност да реши проблема на децата с увреждания, социалният министър Бисер Петков подаде оставка, Борисов я прие (обновена)68681