Гражданско Движение ''ДНЕС''

Водещи новини

Начало / Актуално - Водещи новини / МОЯТА СПРАВЕДЛИВОСТ*...
МОЯТА СПРАВЕДЛИВОСТ*:  ИСТОРИЯТА НА ЕДНА ДАЛАВЕРА

МОЯТА СПРАВЕДЛИВОСТ*: ИСТОРИЯТА НА ЕДНА ДАЛАВЕРАИнициатива на Движение "ДНЕС" 

Тази част от историята на Пловдив е достойна за описване в по подробен разказ. При изграждането на новата сграда на Централна поща са открити останките на античния Форум на Пловдив. Още през 2001 – 2002 година общината търси решение за реставрация и подходящо експониране на археологията. През 2003-та година, тогавашният кмет на града д-р Чомаков, след проведен Национален конкурс предлага на Общинския съвет да се продаде общински терен от 5 634 кв. м на спечелилата фирма „Младост Алфа ”ЕООД – фирмено дело 7735/ 2002 г., регистрирана в София, за скромната сума от 1 240 200 лв. Теренът е на Централния площад на града и представлява археология на древния Форум. Към този момент теренът е една огромна дупка пълна с отпадъци и е наложително бързо решение.

За да защити интересите на града кметът записва в Решение № 445/ 18.09.2003 г. следните задължителни изисквания към купувача. На това място ще се изгради бизнес сграда с инвестиции от 5 647 700 евро. В приземния етаж на сградата ще се изгради подземен музей на стойност от минимум 1 000 000 евро за реставриране, консервиране и експониране на археологията. Освен това купувачът ще финансира всички разходи на Регионалния археологически музей Пловдив за пълно разкриване на паметниците на културата на терена. Фирмата поема и всички разходи за експлоатацията и охраната на бъдещия подземен музей. За да се гарантират поетите ангажименти, фирмата прави ипотека в полза на общината, която се освобождава след реализация на инвестициите. За това решение гласуват само 29 съветника от тогавашното мнозинство от СДС и НДСВ.

Областният управител по това време, Гьока Хаджипетров и МРРБ атакуват това решения в Административния съд, защото по закон всички археологически находки са паметници на културата – публична държавна собственост. След доста време съдебната система решава казуса по нашенски. Археологията е държавна собственост, но теренът е общински и може да бъде продаден на частна фирма. Къде свършва държавната собственост и къде започва общинската не става ясно. Решението идва едва през 2008 г., като то не спира изпълнението на проекта.

Фирмата става собственик на терена и може да строи само след съгласуване на проекта с Института за паметници на културата. Тя е била наясно с археологията още в самото начало на проекта, така че няма промяна на първоначалните условия. След това настъпва дълъг период на мълчание и бездействие. В Експертния съвет на общината никога не е постъпвал съгласуван от Института проект, затова и няма издадено разрешение за строителство. Общината не си търси активно правата по този договор, а фирмата не изпълнява поетите ангажименти. През този период се сменят неколкократно собствениците на фирмата, но те трябва да изпълнят и всички ангажименти поети до момента.

През 2012 г. фирмата иска промяна на ПУП–а на терена като предлага да се обедини паркинга пред хотела, който е общинска собственост с техния терен в общ парцел. Следват няколко решения на Общински съвет, с който това става факт. Решение № 514/20.12.2012 г. ; Решение № 280/ 01.08.2013 г.; Решение № 318/ 09.10.2014 г.  Любопитна подробност в последното решение, е че в договора общият парцел е оценен на 4 057 400 лв., от които частта на общината е 1 327 300 лв., а частта на фирмата е 2 730 100 лева. За ипотеката при продажбата на терена няма дума, няма дума и за обещаните инвестиции за музей.

Следва едно много съдбовно за този парцел решение. С Решение № 98/ 02.04.2015 г. парцелът се преобразува от публична общинска собственост в частна и може да бъде продаван, заменян или купуван. Така вече трапезата е подредена и може да се пристъпи към консумация.

Следват три решения на Общински съвет Пловдив – Решение № 554/ 22.12.2016 г.; Решение № 230/ 11.07.2017 г. и Решение № 269/ 01.08.2017 г. С тези решения се създава специална общинска комисия, която да води преговори с частната фирма и да постигне приемлива за общината цена за закупуване на тяхната част. Това е възможно по две причини – първо общината и фирмата са съсобственици в общ парцел и второ терена е частна общинска собственост?!  

Стигаме до финала – комисията предлага на Общински съвет Пловдив общината да закупи терена за скромната сума от 4 303 000 лева, като всички данъци и такси са сметка на общината или сумата надхвърля 5 млн. лв., четири пъти по-скъпо, отколкото го е продала на същата фирма преди 15 години. Предложението идва от група общински съветници и много ми напомня едно друго предложение преди 11 години за създаване на фирма за участие в капитала на панаира. Така се избягва персоналната отговорност на кмета или администрацията.  

Форумът не е нито на общината, нито на която и да е частна фирма. Той е на града и е част от неговата хилядолетна история. Никой не може да построи каквото и да е там, без разрешението на Института за паметници на културата. Затова сделката е изгодна за фирмата, тя просто бяга от един ангажимент на много добра цена. Веднага можем да се запитаме, защо общината не закупи и терена на Понеделник пазар, там ситуацията е същата.

За инвестициите от 2 000 000 лева, поети като ангажимент за музей на Форума е вече забравено, а и разликата от почти 3 млн. лв. си я бива. Общо резултатът за фирмата е – отървава се от един труден терен и печели почти 5 милиона от тази сделка. За общината остават около 3 млн. лв. загуби и бъдещи инвестиции за археологията на Форума. На 16.11.2017 г. с 34 гласа на мнозинството в Общинския съвет теренът отново става общински.

След 15 години всичко се връща в първоначалната ситуация. На Централния площад има разкрита археология, която трябва да бъде експонирана по подходящ начин и да се превърне в туристическа атракция. Цялата отговорност за този проект отново е в ръцете на общинската администрация. Любопитно ще бъде, ако общината отново обяви терена за публична общинска собственост. Той практически никога не е губил този статут, защото винаги е бил държавен паметник на културата с национално значение. Днес обаче трябва да се намери решение за целия комплекс ситуиран около Пощата – западните пропилей на Форума, северната част с Одеона и библиотеката, Голямата Епископска базилика и накрая източната и южна част от Форума. Всичко това трябва да бъде готово да началото на 2019 г.

 

17.11.2017 г.   инж. Ал. Константинов

 

Гражданско Движение „ДНЕС“ стартира национална инициатива „МОЯТА СПРАВЕДЛИВОСТ“. Идеята е продължение на мониторинга на местната власт, осъществяван от Движението от 2008 г. Пишете ни за всяка несправедливост и неразрешен проблем! Изпращайте всичко на office.dnes.bg.org@gmail.com, чрез съобщения на нашите Фейсбук страници – централна и регионални-във всеки областен град. Обаждайте се и на нашия горещ телефон - 0877 690 874. Очакваме ви! Промяната започна! Подкрепете я с вашата гражданска и непримирима позиция! Да покажем, че ИМА ТАКЪВ НАРОД!

 

*МОЯТА СПРАВЕДЛИВОСТ

 

 

 

 

 

 

 

 

 


44063