Гражданско Движение ''ДНЕС''

Водещи новини

Начало / Актуално - Водещи новини / Проблемите на Студен...
Проблемите на Студентски град бяха обсъдени на среща между координаторите на „ДНЕС” за района и кмета на Район Студентски

Проблемите на Студентски град бяха обсъдени на среща между координаторите на „ДНЕС” за района и кмета на Район СтудентскиКоординаторите на „ДНЕС” за столичния район „Студентски” се срещнаха на 20.03.2012 г. с кмета на района, пред когото представиха свои предложения за основни направления за сътрудничество, с цел решаване на някои актуални проблеми на района. В срещата участваха членовете на Координационния съвет на „ДНЕС” за район Студентски Люба Благоева и Димитър Патарински, както и областните координатори за района Петър Лазаров, Светослав Малинов, Ели Николова и Весела Тотева.

 

Сред предложенията на „ДНЕС” за съвместни инициативи са:

 

  1. 1.  Създаване на информационно-консултантска приемна на територията на район „Студентски”, която в определен времеви диапазон да насочва, консултира и подпомага хора с увреждания, живеещи в района.
  2. 2.  Подкрепени от популярни лица на „ДНЕС” спортни инициативи, подпомагащи здравословния начин на живот и възпитание на личността чрез спорт.
  3. 3.  Организиране на дискусионни форуми, информационни кампании и др., в подкрепа на решаването на важни за района проблеми.

 

Кметът приветства идеята за създаване на приемна за граждани, като пое ангажимент да провери възможностите за почасово ползване на помещение в едно от читалищата в района. Той изрази позиция, че наличието на голям брой спортни терени и зали в района дава възможност за организация на спортни инициативи, които да бъдат подкрепени от общинската администрация.

 

Основните проблеми на района, които „ДНЕС” постави на вниманието на кмета, са:

  1. 1.  Неизяснената собственост на земята и проведената реституция. В тази връзка „ДНЕС” предлага създаване на публично-частни партньорства с цел запазване на целесъобразна инфраструктурна среда. Кметът изрази становище, че във връзка с приетия мораториум върху отчуждавнето на земя (от 02.06.2009 г.) на практика се блокират процесите по изграждане на публично-частни партньорства и на този етап собствениците сами вземат решение по организиране на дейността в собствените си терени.
  2. 2.  Прилагането на регулационния план на СОС за обособяване на кампуси и университетски територии, вкл. проблемът с поддръжката на прилежащите пространства, както и създаването и иприлагането на работещи мерки за регулиране на обществените отношения в тях. Според кмет, проблемът е свързан с огромните суми, които трябва да бъдат изплатени за земята на собствениците на терените, попадащи в териториите на кампусите.
  3. 3.  Осезателното присъствие на бездомни кучета на определени места в района и необходимостта от ефективни действия при подадени сигнали за трайно решаване на проблема. „ДНЕС” предложи домоуправителите на блокове да извършат преброяване на кучетата в районите около управляваните от тях сгради. Според кмета, необходимо е кучешките популации да бъдат „обработвани” в един по-широк периметър, тъй като чрез миграция на по-къси разстояния размножаването помежду им продължава.
  4. 4.  Изграждане на улици и отводнителни канализации и полагане на асфалт в пространствата около новопостроените блокове на територията на Студентски град. Този проблем е свързан най-вече със създаването на регулационен план, приключили отчуждителни процедури и изграждане на канализация. Процедурите са тежки и сложни, но се работи в тази посока, увери кметът.
  5. 5.  Недостатъчното финансирне на културни мероприятия на студентската общност. Според кмета, бюджетът на район Студентски за културни мероприятия за тази година е едва 2000 лв., но общината е готова да подкрепи като партньор по различни проекти неправителствения сектор.

424