Гражданско Движение ''ДНЕС''

България

Начало / Актуално - България / Прокурорите на Кьове...
Прокурорите на Кьовеши в България ще вземат поне 5697 евро заплата

Прокурорите на Кьовеши в България ще вземат поне 5697 евро заплатаПрокурорите, които ще работят от България за европейската прокуратура, ще получават поне 5697 евро началната заплата. Това е възнаграждението на т.нар. европейски делегирани прокурори. Ако стажът им е по-голям,  могат да започнат работа с възнаграждение от 6402 евро. Това гласят правилата за работа на европейските делегирани прокурори, гласувани от колегията на Европейската прокуратура, съобщи "Лекс".

В правилата са уредени редица въпроси, свързани не само с дейността на делегираните прокурори, но и с условията на работа, заплащането, атестирането, дисциплинарната отговорност и др.

На 13 февруари Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет избра 10 кандидати за европейски делегирани прокурори. Това са Светлана Шопова-Колева, Божидара Ганева-Димова, Бойко Калфин, Вероника Трифонова, Бисерка Стоянова, Венцислав Фердинандов, Димитър Беличев, Мая Ковачева, Преслава Петкова и Христо Крачунов. Тепърва обаче те ще трябва да минат през още едно сито. На 18 февруари България изпрати имената на европейския главен прокурор Лаура Кьовеши, която на свой ред ги предлага на колегията и тя има последната дума. Предстои да разберем дали българските предложения ще бъдат одобрени. Те бяха избрани с такава хирургическа прецизност от Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, че остана усещане, че членовете на колегията предварително се бяха наговорили кои от над 30-те кандидати да получат положителен вот. 7 от избраните бяха и в листата на главния прокурор Иван Гешев.

 

 

От европейската прокуратура преди дни обясниха на "Сега", че на 19 февруари българските власти са ги предупредили, че ще им пратят още документи за кандидатите. И че когато бъде взето решение за българите, то ще бъде публично оповестено.

Според правилата кариерата на европейските делегирани прокурори се развива по скала от 8 нива. Те обикновено се назначават на ниво 1, за което е предвидена заплата от 5697.61 евро. "В случай, че даден европейски делегиран прокурор има съответен стаж, той се ползва от допълнително ниво за всеки период от пет пълни години съответен стаж. Определеното ниво при встъпване в длъжност не може да бъде по-високо от ниво 3", се казва още в документа, цитиран от "Лекс". За ниво 2 е предвидена заплата от 6039.47 евро, а за ниво 3 – 6401,84 евро. Всяко следващо увеличението е с 6 на сто до достигане на осмо ниво, за което е заложено възнаграждение от 8567.11 евро.

Заплатите се актуализират всяка година, като се отчитат икономическата и социалната политика на Европейския съюз.

Делегираните прокурори трябва да са на разположение по всяко време. За извънреден труд и оставане след работно време, когато задълженията го налагат, имат право на надбавка от 400 евро на месец.

Те ще преминават на следващото ниво на всеки три години, освен ако на най-малко две от последните три атестации колегията на европейските прокурори не оцени изпълнението на служебните им задължения като незадоволително. Самата атестация ще се извършва на всеки две години и оценката е "задоволителна" или "незадоволителна".

Наред с атестацията е предвидена и дисциплинарна отговорност за европейските делегирани прокурори за всяко неизпълнение на служебните задължения – умишлено или поради небрежност. При доказателство за това европейският главен прокурор може да образува производство. То се разглежда от дисциплинарен състав, който може да предложи и временно отстраняване от длъжност, когато има сериозни основания да се приеме, че нарушението може да доведе до уволнение. Окончателното решение дали и какво наказание да бъде наложено е на колегията от европейски прокурори.

В правилата е предвидено, че делегираните прокурори могат да продължат да упражняват функциите на национални прокурори само при постигнато съгласие за това между Кьовеши и съответните органи на държавите членки. Когато даден европейски делегиран прокурор продължава да работи като обвинител в страната си по други дела, тогава Европейската прокуратура му плаща заплатата, според приетите правила, а държавата членка възстановява разходите на Европейската прокуратура за действително положения от него труд като национален прокурор.

При предсрочно прекратяване на мандата, който е петгодишен с право на подновяване, срокът на предизвестието е три месеца. Колегията може да го съкрати, като незабавно уведомява държавата членка, за да осигури заместник. Мандатът може да се прекрати от Европейската прокуратура без предизвестие, ако европейският делегиран прокурор не е в състояние да възобнови изпълнението на задълженията си след изтичането на шестмесечен отпуск по болест. 

 

 

 Източник: https://www.segabg.com/

 

 

 


145776