Гражданско Движение ''ДНЕС''

България

Начало / Актуално - България / С такива заплати... ...
С такива заплати...  >> Потреблението на глава от населението у нас - 1/2 от средното в ЕС

С такива заплати... >> Потреблението на глава от населението у нас - 1/2 от средното в ЕСФактическото индивидуално потребление (ФИП) у нас възлиза на 56% при 100% средно за Европейския съюз.

Това ни поставя на последно място по този показател. На обратния полюс е малкият град-държава Люксембург със 134%, според статистиката на Евростат, представена от НСИ.  

Фактическото индивидуално потребление (ФИП) измерва материалното благосъстояние на домакинствата. През 2018 г. индексите на физическия обем на ниво ФИП на човек от населението, изразено в стандарти на покупателната способност (СПС), показват отчетлива разлика между страните от Северна Европа и тези в Централна и Източна Европа.

Данните, публикувани от Евростат, са базирани на ревизираните паритети на покупателната способност (ППС) и на последните актуални данни за БВП и населението. 

През 2018 г. десет държави членки отбелязват ФИП на човек от населението над средното равнище за 28-те страни от ЕС. Равнището е най-високо в Люксембург - 34%, следвана от Германия - 20% над средното за ЕС-28 ниво. Австрия, Дания, Белгия, Нидерландия, Обединеното кралство, Финландия, Швеция и Франция отчитат нива между 7 и 17% над средното равнище за ЕС.

ФИП на човек от населението за четиринадесет държави членки варира до 30% по-ниско от средното равнище за ЕС-28. В Италия, Ирландия, Кипър и Испания равнищата на ФИП на човек от населението са до 10% под средното за ЕС-28, като в Литва, Португалия, Чешката република и Малта са от 10% до 20% по-ниски, а в Словения, Гърция, Полша, Естония, Словакия и Румъния - от 20% до 30% по-ниски от средното равнище за блока.

Четири държави членки бележат ФИП на човек от населението повече от 30% под средното за ЕС равнище. Латвия, Хърватия и Унгария имат от 30% до 40% по-ниско равнище, а България има над 40% по-ниско равнище на този показател от неговото средно ниво за държавите от ЕС.

БВП е основният измерител на икономическата активност. През 2018 г. БВП на човек от населението, измерен в СПС, е в границите от 51% в България до 261% в Люксембург спрямо неговата средна величина в 28-те страни членки на ЕС.

 

*Заглавието е променено от редакцията

Източник: https://offnews.bg/

 

ВИЖТЕ ДРУГИ МАТЕРИАЛИ ПО ТЕМАТА:

Половината окрадени >> 4,813 млрд. лева   за образование през 2020 г.

Бюджет 2020 мина на първо четене:  , колкото изкарваме

Гражданският защитник: Да ДЕЙСТВАМЕ!

Вече сме предадени и продадени


118757