Гражданско Движение ''ДНЕС''

България

Начало / Актуално - България / Всичко ще ни отнемат...
Всичко ще ни отнемат >> Проектозакон забранява свободната търговия с употребявани авточасти и ремонтите навън

Всичко ще ни отнемат >> Проектозакон забранява свободната търговия с употребявани авточасти и ремонтите навънТърговията с авточасти втора употреба да се извършва само от регистрирани търговци, те да имат гаранция, а ремонтите на автомобили да стават в специализирани помещение от квалифицирани лица, предвижда проект на Закон за пътните превозни средства. Неговата редактирана версия след първия етап на обществено обсъждане е публикувана в петък на портала за обществени консултации на Министерския съвет. Законът е един от трите, които трябва да заменят сегашния твърде обемист Закон за движение по пътищата. Другите два закона са за движение по пътищата и за водачите на моторни превозни средства. Те вече минаха обществено обсъждане и сега се редактират след получени становища от заинтересованите институции.

 

Всеки, който търгува с авточасти, без да присъства в регистър, който ще се прави от кметовете на населени места, е заплашен с глоба или с имуществена санкция в размер на 5000 лв. Осмелилият се да ремонтира пътно превозно средство в нарушение на изискванията на закона и подзаконовите нормативни актове пък може да бъде санкциониран с 500 лв.

 

Според закона сделки с употребявани части за пътни превозни средства се извършват между лица, от които поне едното е регистрирано като търговец на територията на държава - членка на Европейския съюз. Другият вариант е продавачът да има регистрация като компетентен за извършване на ремонт и техническо обслужване на пътните превозни средства, а третата опция е да притежаващо документ по член от Закона за управление на отпадъците.

 

Всеки, който продава авточасти втора ръка, трябва да дава гаранция за тях, но в закона подробности не са посочени. Освен това търговията може да става само в обекти, вписани в регистър.

 

Изискванията не свършват дотук, като търговецът трябва да разполага с подходящо място за съхранение на употребяваните части за пътни превозни средства. Срещу всяка част в склада пък трябва да е записано от кого е купена (имена, ЕГН, адресна регистрация, номер на документа за самоличност или идентификационни данни за юридическото лице), дата на сключване на сделката, идентификационен номер на превозното средство, от което е демонтирана и регистрационен номер, ако има такъв. Дневниците с тези данни ще трябва да се пазят за срок от 3 години.

 

Контролът за спазване на тези изисквания на Закона за пътните превозни средства е възложен на кметовете, които пък трябва да упълномощят хора от общината.

 

Други текстове в закона допускат ремонт и техническо обслужване на пътни превозни средства да се извършват от физически или юридически лица, регистрирани по Търговския закон или юридически лица по Закона за юридическите лица с нестопанска цел; учебни заведения по Закона за професионалното образование и обучение и Закона за висшето образование и министерства и други ведомства – за техните служебни пътни превозни средства.

 

Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" е натоварена да създаде, води и поддържа регистър на лицата, регистрирани за извършване на ремонт и техническо обслужване на пътните превозни средства.

 

Сред мотивите за приемане на текстовете е записано, че към момента не са уредени обществените отношения, свързани с извършването на ремонт и техническо обслужване на пътните превозни средства. В резултат на това не могат да бъдат създадени гаранции за качеството на извършваната дейност и за безопасността на превозното средство след извършен ремонт или техническо обслужване.

 

Не били уредени и обществените отношения, свързани с извършването на сделки с употребявани части за моторни превозни средства.

 

Както "Дневник" вече писа, Законът за пътните превозни средства предвижда още да отпадне монополът на Пътна полиция при първоначалната регистрация в България на нови и употребявани моторни превозни средства, като това се прави и в лицензирани пунктове в цялата страната. Освен това се планира създаване на досиета на всички автомобили, бусове, камиони и автобуси.

 

 

*Заглавието е променено от редакцията

Източник:https://www.dnevnik.bg/


107318