Гражданско Движение ''ДНЕС''

Водещи новини

Начало / Актуално - Водещи новини / Задължително гласува...
Задължително гласуване, образователен ценз за избирателите и мандатност на депутатите – сред предложенията на НПО-тата в Габрово

Задължително гласуване, образователен ценз за избирателите и мандатност на депутатите – сред предложенията на НПО-тата в ГабровоГражданските и неправителствените организации в Габрово (РОКС-НПО), сред които и ГД „ДНЕС”, започват подписка в подкрепа на издигнатите от тях искания за промени в Изборния кодекс. Според организаторите на подписката исканите промени са необходими и мотивирани от желанието на българските граждани за промяна в политическата система и начина на нейното формиране. Затова НПО-тата в Габрово смятат, че освен подобряване системата на ЕСГРАОН с цел недопускане на „ мъртви души” в избирателните списъци, трябва да се въведе и система на задължително гласуване за всички лица, имащи право на глас, като се предвиди санкция „глоба” за негласувалите. „Тази промяна ще осигури представителство на всички български граждани, имащи право на глас в изборните държавни органи, и до голяма степен ще обезсмисли изборната търговия”, мотивират своето предложение организациите от РОКС-НПО. 

Друго важно предложение на гражданите в Габрово е въвеждането на ограничение до два мандата при регистрация на кандидат-депутатите за Народно събрание в ЦИК с цел да се намали вероятността от срастване на определени хора с властта и ограничаване външното корпоративно влияние върху народните представители. По отношение на кандидатите за народни представители габровските общественици предвиждат и задължителен тест за психическа годност при регистрацията им в ЦИК. Психическият текст се предвижда за българските кандидати за Европейския парламент, за президент, вицепрезидент, кметове на общини и кметства, както и на общински съветници. 

Предложения за промяна правят гражданските организации и по отношение на избирателната система - въвеждане на смесена система за избор на народни представители при формиране на Народно събрание – мажоритарна и пропорционална, като се намали броя на народните представители, съобразно броя на активно гласуващите избиратели. 

Въвеждане на по-висок праг за право на държавна субсидия за участвалите в изборите кандидати, като този праг за Народното събрание да бъде от 3 до 5% от действително получените гласове за съответния независим кандидат или партия, е друго предложение на габровските НПО. Според тях държавната субсидия трябва да се управлява от специализиран държавен орган, като за всеки кандидат или партия субсидията да се съхранява в специална набирателна сметка. Отпускането на средства от тази сметка да става само след представяне на безспорни доказателства за действително направените разходи за срещи с избиратели, предизборна кампания и други лимитивно посочени в закона дейности. Контролът върху управлението на тези средства да се извършва ежегодно от Сметната палата и да се публикува електронно.

Въвеждането на образователен ценз е сред широко дебатираните напоследък идеи за промяна в Изборния кодекс. Организациите от РОКС-НПО Габрово поясняват и мотивират своето предложение право на глас да имат само завършилите поне основно образование: към настоящия момент по Конституция училищното обучение до 16-годишна възраст е задължително / чл.53 ал.2/, но това само теоретично означава основно образование. Причината за това е, че едно лице може да е навършило 16-годишна възраст, но да няма дори начално образование. Целта на това предложение е освен минималната психофизическа зрялост с навършване на пълнолетие, избирателят да притежава и необходимата образователна зрялост, за да не се поддава на манипулации и търговия с гласове. 

Участието в дискусиите и допълването на предложенията досега може да проследите в следните публикации на „ДНЕС”:

 


1230